Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
   

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

Kompozicijų sprendimas

2018 metų šaškių kompozicijų sprendimo čempionatas

2018  m. LIETUVOS  ŠAŠKIŲ  KOMPOZICIJOS  MĖGĖJŲ  SĄJUNGOS (LŠKMS)

KOMPOZICIJŲ  SPRENDIMO  KONKURSAS

Konkursą organizuoja LŠKMS

1. Tikslas ir uždaviniai

1.1. Išaiškinti geriausius LŠKMS sprendėjus, neskirstant juos į Lietuvos piliečius ar užsieniečius, kurie  yra LŠKMS nariai.

2. Varžybų vykdymo tvarka, nugalėtojų nustatymas

2.1.Varžybos vykdomos pagal 2018 m. Lietuvos šaškių čempionato reglamento 2 punkte nurodytą tvarką.

2.2. Nugalėtojų nustatymas vykdomas bendroje įskaitoje, neskirstant dalyvių į Lietuvos piliečius ar užsieniečius.

3. Apdovanojimai

3.1. I-III vietas užėmę dalyviai apdovanojami piniginiais prizais. Bendras konkurso piniginis prizinis fondas – 60 eurų.  I vieta 25 eurai, II vieta – 20 eurų, III vieta – 15 eurų.

3.2. Be piniginių prizų 3 konkurso prizininkai apdovanojami diplomais.

LŠKMS Prezidentas                                           Virmantas Masiulis

 

Reglamentas

I Turo užduotys

II Turo užduotys

I ir II turų užduočių autoriai, šaltiniai ir sprendimai

Rezultatai

 

                                                Copyright © 2008-2018 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator