Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
   

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

Kompozicijų sprendimas

2017 metų šaškių kompozicijų sprendimo čempionatas

LŠKMS  m. LIETUVOS  ŠAŠKIŲ  KOMPOZICIJOS  MĖGĖJŲ  SĄJUNGOS (LŠKMS) KOMPOZICIJŲ  SPRENDIMO  KONKURSAS

Konkursą organizuoja LŠKMS

1. Tikslas ir uždaviniai

1.1. Išaiškinti geriausius LŠKMS sprendėjus , neskirstant juos į Lietuvos piliečius ar užsieniečius, kurie  yra LŠKMS nariai.

2. Varžybų vykdymo tvarka, nugalėtojų nustatymas

2.1.Varžybos vykdomos pagal 2017 m. Lietuvos šaškių čempionato reglamento 2 punkte nurodytą tvarką.

2.2. Nugalėtojų nustatymas vykdomas bendroje įskaitoje, neskirstant dalyvių į Lietuvos piliečius ar užsieniečius.

3. Apdovanojimai

3.1. I-VI vietas užėmę dalyviai apdovanojami piniginiais prizais. Bendras konkurso piniginis prizinis fondas – 150 eurų.  I vieta 35 eurai, II vieta – 30 eurų, III vieta – 23 eurai, IV vieta – 17 eurų, V vieta – 12 eurų, VI vieta – 6 eurai.

Papildomai apdovanojami 3 aukščiausias vietas  užėmę 1999 m. gimimo ir jaunesni varžybų dalyviai, atitinkamai 12, 9 ir 6 eurais. Tokiu atveju, kai jaunimo atstovas pretenduoja į piniginį prizą ir bendroje įskaitoje, jis apdovanojamas tik  kartą ir didesniu, nepriklausomai nuo to kurioje įskaitoje.

3.2. Be piniginių prizų 3 konkurso prizininkai apdovanojami diplomais.

LŠKMS Vykdomojo komiteto narys                                           Arūnas Bučinskas

 

Reglamentas

I Turo užduotys

II Turo užduotys

I ir II turų užduočių autoriai, šaltiniai ir sprendimai

Rezultatai

Foto galerija

 

                                                Copyright © 2008-2017 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator