Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

Kompozicijų sprendimas

2016 metų šaškių kompozicijų sprendimo čempionatas

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                             

      2016 m. Lietuvos šaškių kompozicijų  sprendimo čempionato rezultatai

 

I TURAS
                                             
Eil. Nr. Dalyvis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Suma
1 Viktor Studencov 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 - - - - 3 3 1,5 2 4 - 35,5
2 Gintaras Magelinskas 1 1 1 2 - 2 3 3 - 4 - - - - 3 3 1,5 - - - 24,5
3 Benjaminas Morkus 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 - - 5 5 3 3 - - 2 - 40
4 Virmantas Masiulis 1 1 1 2 2 2 3 3 - 4 - - - - 3 3 1,5 - 2 - 28,5
5 Marius Šidla 1 1 1 2 2 2 3 3 3 - - - - - 3 3 1,5 2 - - 27,5
6 Jonas Šiožinys 1 1 1 - 2 2 3 - 3 - - - - - - - 1,5 1 - - 15,5
7 Vytautas Gudelionis 1 1 1 2 2 2 - - - - - - - - - - 1,5 2 4 - 16,5
8 Petras Rimša 1 1 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 5
9 Steponas Petrauskas 1 1 1 2 2 - 3 3 - - - - - - 3 - 1,5 - 4,0 - 21,5
10 Simanas Aškinis 1 1 1 2 - 2 - 3 - - - - - - - - 2,0 - 4 - 16
11 Romualdas Račinskas - 1 1 - - - - - - - - - - - - - 1,5 - - - 3,5

 

 

II TURAS
                             
Eil. Nr. Dalyvis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Suma
1 Viktor Studencov - 2 2 4 5 - - 3 - - 2 4 22
2 Gintaras Magelinskas 1 2 2 4 5 - 3 - 1 - 2 4 24
3 Benjaminas Morkus 1 - 2 4 5 5 3 3 1 - 2 4 30
4 Virmantas Masiulis - 2 2 - 5 5 3 3 1 - 2 - 23
5 Marius Šidla 1 2 2 4 5 - 3 3 - - - - 20
6 Jonas Šiožinys - 2 2 - - - - - - - - - 4
7 Vytautas Gudelionis - 1 - - - - - - - - - - 1
8 Petras Rimša - 2 - - - 5 - - - - - - 7
9 Steponas Petrauskas 1 - - - - - 3 3 - - 2 1 10
10 Simanas Aškinis - 2 2 - - - 3 3 1 - 2 - 13
11 Romualdas Račinskas - 2 - - - - - - 1 - - - 3

 

 

BENDRA
           
Eil. Nr. V. Pavardė Suma I turo Suma II turo Bendra suma Vieta
1 Viktor Studencov 35,5 22 57,5 II
2 Gintaras Magelinskas 24,5 24 48,5 IV
3 Benjaminas Morkus 40 30 70 I
4 Virmantas Masiulis 28,5 23 51,5 III
5 Marius Šidla 27,5 20 47,5 V
6 Jonas Šiožinys 15,5 4 19,5 VIII
7 Vytautas Gudelionis 16,5 1 17,5 IX
8 Petras Rimša 5 7 12 XI
9 Steponas Petrauskas 21,5 10 31,5 VI
10 Simanas Aškinis 16 13 29 VII
11 Romualdas Račinskas 3,5 3 6,5 XI

 

Vyr. teisėjas Rimas Mackevičius

 

 

      2016 m. Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjungos (LŠKMS) kompozicijų sprendimo konkurso rezultatai

 
I TURAS
                                             
Eil. Nr. Dalyvis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Suma
1 Viktor Studencov 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 - - - - 3 3 1,5 2 4 - 35,5
2 Gintaras Magelinskas 1 1 1 2 - 2 3 3 - 4 - - - - 3 3 1,5 - - - 24,5
3 Benjaminas Morkus 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 - - 5 5 3 3 - - 2 - 40
4 Virmantas Masiulis 1 1 1 2 2 2 3 3 - 4 - - - - 3 3 1,5 - 2 - 28,5
5 Marius Šidla 1 1 1 2 2 2 3 3 3 - - - - - 3 3 1,5 2 - - 27,5
6 Jonas Šiožinys 1 1 1 - 2 2 3 - 3 - - - - - - - 1,5 1 - - 15,5
7 Vytautas Gudelionis 1 1 1 2 2 2 - - - - - - - - - - 1,5 2 4 - 16,5
8 Petras Rimša 1 1 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 5
9 Steponas Petrauskas 1 1 1 2 2 - 3 3 - - - - - - 3 - 1,5 - 4,0 - 21,5
10 Simanas Aškinis 1 1 1 2 - 2 - 3 - - - - - - - - 2,0 - 4 - 16
11 Romualdas Račinskas - 1 1 - - - - - - - - - - - - - 1,5 - - - 3,5
12 Viktor Šulga 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 - - 5 5 3 3 2,0 2 4 - 46

 

II TURAS
                             
Eil. Nr. Dalyvis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Suma
1 Viktor Studencov - 2 2 4 5 - - 3 - - 2 4 22
2 Gintaras Magelinskas 1 2 2 4 5 - 3 - 1 - 2 4 24
3 Benjaminas Morkus 1 - 2 4 5 5 3 3 1 - 2 4 30
4 Virmantas Masiulis - 2 2 - 5 5 3 3 1 - 2 - 23
5 Marius Šidla 1 2 2 4 5 - 3 3 - - - - 20
6 Jonas Šiožinys - 2 2 - - - - - - - - - 4
7 Vytautas Gudelionis - 1 - - - - - - - - - - 1
8 Petras Rimša - 2 - - - 5 - - - - - - 7
9 Steponas Petrauskas 1 - - - - - 3 3 - - 2 1 10
10 Simanas Aškinis - 2 2 - - - 3 3 1 - 2 - 13
11 Romualdas Račinskas - 2 - - - - - - 1 - - - 3
12 Viktor Šulga - 2 - 4 5 5 3 3 1 - 2 4 29

 

BENDRA
           
Eil. Nr. V. Pavardė Suma I turo Suma II turo Bendra suma Vieta
1 Viktor Studencov 35,5 22 57,5 III
2 Gintaras Magelinskas 24,5 24 48,5 V
3 Benjaminas Morkus 40 30 70 II
4 Virmantas Masiulis 28,5 23 51,5 IV
5 Marius Šidla 27,5 20 47,5 VI
6 Jonas Šiožinys 15,5 4 19,5 IX
7 Vytautas Gudelionis 16,5 1 17,5 X
8 Petras Rimša 5 7 12 XI
9 Steponas Petrauskas 21,5 10 31,5 VII
10 Simanas Aškinis 16 13 29 VIII
11 Romualdas Račinskas 3,5 3 6,5 XII
12 Viktor Šulga 46 29 75 I

 

Vyr. teisėjas Rimas Mackevičius

 

                                                Copyright © 2008-2016 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator