Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
   

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

Kompozicijų sprendimas

2016 metų šaškių kompozicijų sprendimo čempionatas

2016 m. LIETUVOS  ŠAŠKIŲ  KOMPOZICIJOS  MĖGĖJŲ  SĄJUNGOS ( LŠKMS ) KOMPOZICIJŲ

SPRENDIMO KONKURSAS

Konkursą organizuoja LŠKMS.

1.Tikslas ir uždaviniai

1.Išaiškinti geriausius LŠKMS  sprendėjus , neskirstant ar jie Lietuvos piliečiai, ar užsieniečiai, bet jiems privalu būti LŠKMS nariais.

2.Varžybų vykdymo tvarka, nugalėtojų nustatymas

2.1.Varžybos vykdomos pagal 2016 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionato reglamente 2 punkte nurodytą tvarką.

2.2.Nugalėtojai nustatomi bendroje įskaitoje , neskirstant ar jie Lietuvos piliečiai, ar užsieniečiai.

3.Apdovanojimai

3.1. I – VI vietas užėmę sprendėjai apdovanojami piniginiais prizais. Bendras konkurso prizinis fondas – 150 eurų. I vieta – 35 eurai, II vieta – 30 eurų, III vieta – 23 eurai, IV vieta – 17 eurų, V vieta – 12 eurų, VI vieta – 6 eurai.

Papildomai apdovanojami 3 aukščiausias vietas užėmę 1998 m. gimimo ir jaunesni konkurso dalyviai, atitinkamai 12, 9 ir 6 eurais. Tokiu atveju, kai jaunimo atstovas kandidatuoja į piniginį prizą ir bendroje įskaitoje, jis apdovanojamas tik kartą ir didesniu, nepriklausomai nuo to kurioje įskaitoje.

3.2.Be piniginių prizų 3 konkurso prizininkai apdovanojami diplomais.

LŠKMS kompozicijų sprendimo komisijos pirmininkas                                                           J. Leišys

 

Reglamentas

I Turo užduotys

II Turo užduotys

I ir II turų užduočių autoriai, šaltiniai ir sprendimai

Rezultatai

Foto galerija

 

                                                Copyright © 2008-2016 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator