Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

Kompozicijų sprendimas

2012 metų akivaizdinės "KĖDAINIŲ TAURĖS" šaškių kompozicijų sprendimo pirmenybės

2012 M. KĖDAINIŲ RAJONO VIII ASMENINIŲ ŠAŠKIŲ UŽDAVINIŲ SPRENDIMO PIRMENYBIŲ IR „KĖDAINIŲ TAURĖS“ TURNYRO NUOSTATAI

 

I. TIKSLAS

1. Kėdainių rajono asmeninės šaškių uždavinių sprendimo pirmenybės vykdomos tikslu:

1) populiarinti ir propaguoti šaškių kompoziciją Kėdainių rajone ir šalyje;

2) išaiškinti geriausius Kėdainių rajono sprendėjus;

3) kelti šaškių kompozitorių meistriškumą.

 

II. ORGANIZAVIMAS

2. Pirmenybes rengia Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjungos Kėdainių skyrius su Kėdainių rajono savivaldybės kultūros ir sporto skyriumi.

3. Pirmenybes vykdo Kėdainių rajono savivaldybės kultūros ir sporto skyriaus sudaryta ir patvirtinta teisėjų kolegija.

 

III. PIRMENYBIŲ VYKDYMO VIETA IR LAIKAS

4. Pirmenybės vykdomos 2012 m. gruodžio 8 dieną Kėdainiuose (Parko g. 6, Vilainių rekreacijos ir sporto pramogų centre). Atvykstant nuo Panevėžio (Ukmergės) pirmoje sankryžoje sukti į dešinę, po to tuoj pat pirmajame skersgatvyje į kairę. Važiuojant nuo Kauno ar Šiaulių kirsti miestą Panevėžio link ir už Nevėžio sankryžoje pasukti į kairę ir tuoj pat pirmajame skersgatvyje į kairę. Kilus neaiškumams skambinti 8 647 08453.

5. Pirmenybių pradžia gruodžio 8 d. 1200 val., pabaiga – 1600 val.

 

IV. DALYVIAI

6. Dalyvauti kviečiami praktiniai šaškių žaidėjai.

7. Dalyvauti asmeniškai kviečiami „Rinkos aikštės“ laikraščio neakivaizdinių konkursų laimėtojai, ankstesnių Kėdainių rajono čempionatų prizininkai.

8. Dalyvauti gali ir kitų miestų/rajonų sprendėjai pranešę ne vėliau kaip prieš savaitę iki varžybų pradžios. Salėje galima sutalpinti 15 žmonių, todėl prašome registruotis tel. 8 647 08453 iki gruodžio 1d.

V. PIRMENYBIŲ REGLAMENTAS IR LAIKO KONTROLĖ

9. Pirmenybės vykdomos pagal modifikuotas Atvirųjų turnyrų (Open) taisykles. Uždaviniai pateikiami išspausdinti diagramose. Už teisingą sprendimą skiriama iki 5 taškų. Jei uždaviniai turės keletą variantų, tai kiekvienas iš jų turės nustatytą vertę. Bendra uždavinio vertė bus parašyta šalia diagramos. Variantų vertė pateikiama šalia variantų.

10. Varžomasi dviem turais po 90 minučių, tarp kurių daroma iki 30 minučių pertauka. Pirmajame ture sprendžiami 6 pagrindinių žanrų uždaviniai 64 langelių lentoje, o antrajame tiek pat uždavinių 100 langelių lentoje. Uždaviniai pateikiami išspausdinti diagramose, bet galima turėti savo lentas ir sprendžiant šaškes perstatinėti.

11. Užrašinėti ėjimus galima tiek pilna, tiek sutrumpinta notacija, tačiau būtina nurodyti ir baltųjų, ir juodųjų ėjimus. Jei ėjimas užrašomas neteisingai, neaiškiai ar dviprasmiškai, tai variantas ar visas sprendimas laikomas neteisingu.

12. Už papildomų (pašalinių) sprendimų bei dvilypumų nurodymą papildomi taškai neskiriami. Taip pat papildomi taškai neskiriami už uždavinio ar etiudo neišsprendžiamumo įrodymą (šiuo atveju uždavinys ar etiudas iš pirmenybių pašalinamas). Jei dalyvis pelno 0 taškų, jam įrašomas visas sprendimui skirtas laikas.

 

VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS

13. Kiekvieno dalyvio surinkti taškai ir sugaištas sprendimui laikas sumuojami.

14. „Kėdainių taurės“ laimėtoju skelbiamas dalyvis, surinkęs daugiausiai taškų. Jei du ar daugiau sprendėjų surinks vienodai taškų, tai aukštesnė vieta bus skiriama pagal šią kriterijų seką: a)sugaišusiam mažiau laiko, b) surinkusiam daugiau taškų I ture, c)greičiau pelniusiam taškus. Nugalėtojas bei II ir III vietų laimėtojai apdovanojami Kėdainių rajono savivaldybės kultūros ir sporto skyriaus taurėmis ir diplomais. Kėdainių rajono pirmenybių nugalėtojai apdovanojami Kėdainių rajono savivaldybės kultūros ir sporto skyriaus medaliais ir diplomais.

 

                                                Copyright © 2008-2013 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator