Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

Kompozicijų sprendimas

2012 metų šaškių kompozicijų sprendimo čempionatas

2012 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo čempionatas

 

I turas (100)

(Autoriai, autoriniai sprendimai)

Kėdainiai                                                                                                                  2012-09-15

 

Nr.1              I. Ivacko                             Moij dosug-šaški, 2011

                      24, 14[404], 5[49], 44, 28, 6+                                                            2 taškai.

 

Nr.2              S. Jushkevitch                    Draughts club of moledezh Azerbaijana, 2006

                      13, 2[10,36], 28, 33, 19, 33+                                                              2 taškai.

 

Nr.3              E. Zubov, I. Ivacko            Moij dosug-šaški, 2011

                      28[337], 8, 32, 7[382], 38, 47+                                                          3 taškai.

 

Nr.4              S. Tkacenko                       Azerbaidžano kompozicijos konkursas, 1970

                      22, 2[40], 33, 29, 4+                                                                           3 taškai.

 

Nr.5              W. Telessaar                       A. vd Stoep Miniatuuforcings, 2011

                      18[28], 11[17], 33, 32, 35, 33+                                                          4 taškai.

 

Nr.6              E. Zubov                            De Problemist, 2002-1

                      35[34A], 4[37, 46], 10[1B], 45[6], 34+                                              2 taškai

                      A[12], 4[37, 46], 10[45], 1+                                                               1 taškas

                      B[7], 1[39], 6[43], 39, 44+                                                                 1 taškas

                                                                                                            Viso:             4 taškai.

 

Nr.7              A. Bakumec                       Šašečnyj mir, 1998

                      427, 36, 7, 2, 8, 7, 1, 30, 21, 27+                                                       3 taškai.

 

Nr.8              T. van Proojen                    De Problemist, 1976-1

                      21, 12, 23, 10[49], 31, 42, 4, 44, 45+                                                 3 taškai.

 

Nr.9              J.A. Pennings                     Utrecht Karholick Dagblad, 9.1.1953

                      17, 8, 1, 38, 3, 6+                                                                               3 taškai.

 

Nr.10            H.M. Roos                         Hargache Post, 12.11.1938

                      471, 31, 42, 41, 28, 27, 29, 8, 2, 22+                                                 3 taškai.

 

Nr.11            E. Zubov, I. Ivacko            Moij dosug-šaški, 2011                          

                      217, 161, 482[39:48], 43, 6, 42, 12, 1, 40, 31[50], 39, 13+               4 taškai.

 

Nr.12            J. vd Boogaard                   De Problemist, 1999-8

                      19, 20, 30, 40, 504, 10, 44, 261, 4, 28, 7, 42+                                   5 taškai.

 

Nr.13            P. Skludov                         Saitas: Šaški v Rossiji, 2008

                      35, 25[46A], 34![5B], 43, 12, 21, 46+                                               1 taškas

                      A[5], 43![46C], 34, 21, 12, 5+                                                           1 taškas

                      B[28], 21, 12, 14+                                                                              0,5 taško

                      C[28], 12, 21, 37+                                                                              0,5 taško

                                                                                                            Viso:             3 taškai.

 

Nr.14            R. Shayakhmetov               Saitas: Šaški v Rossiji, 2006

                      440, 504, 39, 8, 39, 33, 19, 16, 40+                                                   5 taškai.

 

Nr.15            K. Haleckij                         Šaški, 1969

                      14-10[40], 5[44A], 32[50B], 15-10+                                                  3 taškai

                      A[29], 24[44], 24-19+                                                                         0,7 taško

                      B[49], 43+                                                                                          0,3 taško

                                                                                                            Viso:             4 taškai.

 

Nr.16            L. Lijklema                         Het Damspel, 1969

                      9-3[28A], 25[44], 40, 14[40B], 23+                                                   3 taškai

                      A[44], 40, 13[40C], 18, 35+                                                               1 taškas

                      B[33], 37[39], 48[44], 48-30, 49+                                                      0,5 taško

                      C[29], 26[40], 27, 45+                                                                        0,5 taško

                                                                                                            Viso:             5 taškai.

 

Nr.17            V. Ricka                             Šaški, 1987-7

                      11[16A], 38, 1, 20, 11, 32.                                                                 2 taškai

                      A[6], 26:17, 16, 38, 7, 20, 37, 18, 21, 18-31.                                     2 taškai

                                                                                                            Viso:             4 taškai.

 

Nr.18            N. Pustynikov, V. Kozemiakin, I. Tichonov                Dambrete, 1970-1

                      48-42[46A], 47, 41, 49, 44 su dviem finalais.                                       2 taškai

                      A[47], 43-38, 36, 41, 22, 44 su dviem finalais.                                     2 taškai

                                                                                                            Viso:             4 taškai.

 

 

II turas (64)

(Autoriai, autoriniai sprendimai)

Kėdainiai                                                                                                                  2012-09-16

 

Nr.1              S. Perepiolkin                     (Maskva)

                      e3(d2), g5!(h4), g3(f2), e7(f6), c7(d6), c3(b4), g5+                           1 taškas.

 

Nr.2              V. Matus                            Šaški, 1972-6

                      b8(c5), cd4(c3), g7!(f8), d6(d2), c3(e7), d8+                                    2 taškai.

 

Nr.3              A. Terechov

                      e7(a5), d8!(e1), f6!!(f:d2), h:f8, f:c1(hg3), ce3+                                  2 taškai.

 

Nr.4              A. Fomin                            7 TSRS čempionatas

bc7, cd8, dd4, ab6, de5, ce7, gh2, he1(g7A), f2(f6), b2(e5), c3(f4), c5(hg3), c3-b4(h2), g1(e3), c5+                                                                                                      2 taškai

                      A(ab6), a5(c5), c7(g7), b2(d4), b6+                                                    1 taškas

                                                                                                            Viso:             3 taškai.

 

Nr.5              A. Nagumanov                   6 TSRS čempionatas

                      cb2!, gh6(c:a3), a:c5(d:b4), f:f8!, fc5!, h:b4!, ed2, f:g5, gf2+           3 taškai.

 

Nr.6              A. Fomin                            Šaški, 1992-11

ef2(gh4), f:d4(fg3A), de3(gh2B), cd2!!, ef4, h:f4(hg3), cb6, b:d8(ef4), de5!, d:a1!, a:b8!(fe3), gf2, ba7, a:g1+                                                                                                   2 taškai

A(hg3), de3!, c:e1(a:a1), ed2!(a:e5), gh2+                                           1 taškas

B(gf2), ef4(fe1), gf2, hg7, d:b6, c:e7, ed8(cd6), cd4!, db6(ed2), c:e3(hg3), ef4, be3(hg7), eh6+                                                                                                    2 taškai

                                                                                      Viso:             5 taškai.

 

Nr.7              A. Afonin

                      db4(b:f8A), bc3, fg7, h:b2+                                                                 1 taškas

                      A(a:c5), c:d6, cb8, dc7, hd6, ba7, af2(gh6B), ec5, fg3, cg1+               1 taškas

                      B(gf6), ed6, dg3+                                                                                1 taškas

                                                                                                            Viso:             3 taškai.

 

Nr.8              A. Kuličichin

                      cd6(hg5A), dc7, fe3, e:b4, g:c5, hf2, bd2, ce7, cb2, bc5, ac3, dc1+     2 taškai

                      A(dc7), d:b8, bd4, ab4, db2, e:c3, b4-a3, fg7, cd2, bg3, ge3, he1+     2 taškai

                                                                                                            Viso:             4 taškai.

 

Nr.9              G. Antanaitis

                      de3, ac1, ab2, c3, a3, f8, f4, h8, h2+                                                    3 taškai

 

Nr.10            R. Mackevičius

                      d4, e3(b6A), f6(d2B), d8+                                                                   2 taškai

                      A(d2), c3, c3(b6), d4(a5), c3(g5), d2(h4), e1+                                    1 taškas

                      B(e7), h4(b6), f2(a5), e1(g5), d2(h4), e1+                                           1 taškas

                                                                                                            Viso:             4 taškai.

 

Nr.11            D. Kalinskij                        (Amžiaus etiudas!)

                      ed8!(gf4), db6!(hg3), bc5!(gh2), ef2(hg5A), cf8!!(fe3B), fh6(e:g1), h:e3+ 2 taškai

                      A(hg1), fe3(f:d2), ca7(g:b6), a:c1+                                                        1 taškas

                      B(gh4), fg3(h:f2), de5(f:d6), f:g1+                                                          1 taškas

                                                                                                             Viso:             4 taškai.

 

Nr.12            I. Bugajev

                      b4(g7), b6(f6), a7(e3A), d4, b8(c5), a7(cb4), d4(g5), b2(a3), a1(b4), d4+ 2 taškai

                      A(g5), h4(gf4), g5, b8(g5), e3, b4+                                                      2 taškai

                                                                                                            Viso:             4 taškai.

 

 

                                                Copyright © 2008-2012 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator