Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

VIII Pasaulio lietuvių sporto žaidynių (PLSŽ) šaškių kompozicijų sprendimo akivaizdinės varžybos

                  

                                                                                                                                                                        TVIRTINU:

                                                                                                                                                           Lietuvos šaškių kompozicijos

                                                                                                                                                           mėgėjų sąjungos (LŠKMS)

                                                                                                                                                           prezidentas                  A.Kačiuška

                                                                                        

                                                                                         2009 m. gegužės 18 d.

 VIII PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ (PLSŽ)

ŠAŠKIŲ KOMPOZICIJŲ SPRENDIMO AKIVAIZDINIŲ VARŽYBŲ

 REGLAMENTAS

 

1. Bendri nurodymai:

1.1. Tikslas ir uždaviniai: tęsti tautinio bendravimo, jaunosios išeivių lietuvių kartos lietuvybės išsaugojimo tradiciją ir gražiai paminėti Lietuvos vardo paminėjimo 1000-metį, populiarinti šaškių kompoziciją lietuvių tarpe.

1.2. VIII PLSŽ šaškių kompozicijų sprendimo akivaizdines varžybas organizuoja ir jas 2009 - 06 - 27  vykdo LŠKMS ir Lietuvos šaškių federacija (LŠF).

1.3. Varžybos vyks šachmatų ir šaškių sporto mokykloje, Vasario 16-osios g. 14, Vilniuje. Varžybų pradžia birželio 27 d. 13 val.

1.4. Varžybose gali dalyvauti bet kokio amžiaus lietuviai, mišrių šeimų atstovai iš visų pasaulio žemynų, Lietuvos sportininkai mėgėjai. Maksimalus dalyvių skaičius – 30. Esant didesniam pageidaujančių dalyvauti skaičiui, pirmenybė teikiama: a) užsiregistravusiems dalyvauti VIII PLSŽ šaškių varžybų programoje 8 šaškininkams iš užsienio b) anksčiau užsiregistravusiems dalyvauti VIII PLSŽ šaškių kompozicijų sprendimo akivaizdinėse varžybose. Dalyvių registracija priimama iki 2009 - 06 - 10 (paraiškų dalyvauti gavimo data) el. paštu kaciuska@splius.lt arba paštu, adresu: A.Kačiuška, Architektų 38 – 21, 78263 Šiauliai. Telefonu registracija nepriimama. Dalyvių sąrašas iki 2008 – 06 – 15 bus paskelbtas LŠKMS svetainėje http://www.lskms.puslapiai.lt .  Visas varžybų dalyvių kelionės, maitinimo, nakvynės išlaidas apmoka patys dalyviai arba komandiruojančios organizacijos.

1.5. Starto (dalyvio) mokesčio nėra.

1.6. Vyriausiąjį teisėją, varžybų vyriausiąjį sekretorių, skiria VIII PLSŽ organizacinis komitetas ir LŠKMS vykdomasis komitetas. Vyriausiasis teisėjas parenka kūrinius varžyboms ir pateikia varžybų dalyviams. Po varžybų vyriausiasis teisėjas ir vyriausiasis sekretorius įvertina taškais varžybų dalyvių pateiktus sprendimus.

1.7. Šis reglamentas negali būti keičiamas nei iki varžybų pradžios, nei jo eigoje.

1.8. Dalyvavimas varžybose reiškia šio reglamento pripažinimą ar bent jo toleravimą.

2.  Varžybų vykdymas:

2.1. Varžybų trukmė 2 val..

2.2. Varžybos vyksta 1 dieną 1-u turu: 14 šimtalangių šaškių kompozicijų ( 4 miniatiūros, 8 problemos, 2 etiudai ) sprendimas.

2.3. Sprendimo tikslas: autorinio sprendimo nurodymas (suradimas). Ir / arba papildomo sprendimo, neišsprendžiamumo nurodymas (suradimas), jei toks įmanomas.

2.3.1. Autorinis sprendimas - šaškių kompozicijos užduotis įvykdoma tik vieninteliu autoriaus nurodytu būdu (pateikta ėjimų seka).

2.3.2. Papildomas sprendimas - kitas kompozicijos sprendimas iš užduotį vykdančių šaškių pusės.

2.3.3. Neišsprendžiamumas - jei šaškių kompozicijos užduoties negalima įvykdyti vieninteliu autoriaus nurodytu būdu (pateikta ėjimų seka).

2.4. Sprendimo vertinimas:

2.4.1. Išsamus kompozicijos sprendimas (autorinio sprendimo nurodymas) vertinamas nuo 1 iki 5 taškų:

2.4.1.1. Užduoties vertinimas nurodomas šalia diagramos.

2.4.1.2. Teisėjas atsakymuose iš anksto nurodo kiek taškų skiriama:

2.4.1.2.1. Už kombinacijos suradimą ir etiudinių variantų nurodymą problemose.

2.4.1.2.2 Už kiekvieną variantą daugiavariantėse problemose.

2.4.1.2.3. Už etiudų variantų nurodymą.

2.4.2. Papildomai vertinama: papildomas sprendimas, neišsprendžiamumas:

2.4.2.1. Už kiekvieną nurodytą teisingą papildomą sprendimą arba neišsprendžiamumą skiriama tiek pat taškų, kiek yra  paskirta už tos kompozicijos autorinį sprendimą.

2.4.2.2. Už kiekvieną nurodytą klaidingą papildomą sprendimą arba neišsprendžiamumą yra skiriami baudos taškai; jų dydis lygus taškams, skiriamiems už tos kompozicijos autorinio sprendimo nurodymą.

2.4.3. Bendras taškų skaičius surenkamas už kompozicijos sprendimą negali būti mažesnis už nulį. Tai yra surinkus -2, sprendėjas gauna 0 taškų už kompozicijos sprendimą.

2.5. Sprendžiant kompozicijas, leidžiama perstatinėti šaškes lentoje.

2.6. Kompozicijos sprendimą būtina užrašyti sutrumpinta arba pilna notacija, nurodant šaškių ėjimų numerius.

2.7. Vietos varžybose nustatomos pagal taškų sumą, surinktą sprendžiant kompozicijas (kuo daugiau taškų, tuo aukštesnė vieta). Esant vienodai taškų sumai, aukštesnę vietą varžybose užima (eilės tvarka):

2.7.1. Surinkęs daugiau taškų, spręsdamas 5 tšk. kompozicijas.

2.7.2. Surinkęs daugiau taškų, spręsdamas 4 tšk. kompozicijas.

2.7.3. Surinkęs daugiau taškų, spręsdamas 3 tšk. kompozicijas.

2.7.4. Sugaišęs mažiau laiko (laikas fiksuojamas minučių tikslumu).

2.7.5. Burtų keliu – kam palankesni burtai, jeigu vienodą taškų sumą surenka pretendentai į prizinę vietą ar prizines vietas ir jeigu 2.7.1.  – 2.7.4 punktuose nurodyti rodikliai yra vienodi.

2.8. Po varžybų rezultatų paskelbimo per 15 min. sprendėjas gali pateikti apeliaciją vyriausiam teisėjui dėl neteisingo vertinimo.

2.9. Vyriausias teisėjas ir vyriausias sekretorius per 15 min. išnagrinėja apeliaciją ir pateikia galutinį ir neginčijamą sprendimą.

2.10. Nugalėtojai ir prizininkai nustatomi, varžybų rezultatai suvedami dviejose grupėse:

2.10.1. Suaugusieji (visi, išskyrus punktą 2.10.2).

2.10.2. Jaunimo (g. 1990 m. ir jaunesni – visi).

2.11. Varžybų prizininkai (I-III vietos) apdovanojami medaliais ir diplomais.

 

 

LŠKMS Kompozicijų sprendimo komisijos pirmininkas                                                     J.Leišys

 

                                                Copyright © 2008-2010 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator