Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

Kompozicijų sudarymas

2023 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (64) sudarymo čempionatas

 

Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionatas,2023m.

Daminės problemos-64

1.V.Gudelionis                 2.V.Gudelionis                 3.V.Gudelionis                  4.V.Gudelionis

01     02     03     04

1. Hg5,d8,dg5,b4,h6,f8(c5),a3(g7),b2(h6),c3(g5),d2(h4),e1(b4,g3),b6(h2),g1+

MIF Damočnyje problemy  2023-03-06.

2. D6,c3,d4,c5,g3,f2+  MIF Damočnyje problemy 2023-03-08

3. Bc7,h8,g7,c1,d8(c7A),a5(g5),d2(h4),e1(b6),f2(a5),e1(b4,g3),b6(h2),g1+ A(b6),a5(g5),d2(h4),f4(a7),c7(b6,g3),b6(h2),g1+

MIF Damočnyje problemy  2023-03-09

4. G3,c5,d2,d4,g7,f4,d8+

 MIF Damočnyje problemy 2023-03-10.Legalumas (c7-b6)...

5.V.Gudelionis                 6.V.Gudelionis                  7.J.Šiožinys                     8.J.Šiožinys

05     06     07     08

5. H2,d4,d2,f8(g3),ab4(g1A),a5,c7+  A(b6),a7,bc5+

MIF Damočnyje problemy 2023-03-18.Legalumas (h6-g5)...

6. f6,g7,f8,c1(f4),g5(f4),b8(e3),bh2(d2),g3,c1+ Leglumas (a3-b2)...

7. c7, a3, h6(b6), c7, g3-f4, f4, d6(a7), c7 (b6), a5(g3),

b6(h2), g1X.Legalumas (b8-c7),d8-c7(d6xb8)...

8. d6-c7, b6-c7, g3(E7), c5(b6A), h8(d2), c3, b2(a3), c3X.

A(b4), b2, h8x.

 

9.J.Šiožinys                     10.J.Šiožinys                    11.J.Šiožinys                    12.J.Šiožinys

09     10     11     12

9. d6, d4, h4, h6, b4, f6(d4), f2, a7X.

10. h8(a7), E7, f6, h2, E7, c5, c7, c7(b6), a5(g3), b6(h2), g1X.Legalumas (a7-b8)...

11. b2, E1:c7, a5(h4:d4), a3-b4(a3A), c3(b2B), c7, g3, c1X. A(E5),

b8:f4, c3, g3, c1x. B(E5), b8:f4(b2), g3, c1x.

12. b6, b4, f2, E7, c5, b8, b2, f4, a5(g5), d2(h4), E1(b6), f2(a5),

E1(b4), a5(g3), b6(h2), g1X.

13.R.Mackevičius            14.R.Mackevičius            15.R.Mackevičius            16.R.Mackevičius

13     14     15     16

13. a5,f6g7,g7,cd6,h6g7,e7,cd2,d8-Г.Шестириков,1985,-(b6AB),a5(b2),c3,g7(f4),c3(e3C),e1+ A(b2),b6,c1+ B(f4),f6(g3D),c5(h2),g1(b6),a7(g1),fd4,d4+ C(g3),d4(h2),g1+ D(e3),h6(f2),e3+ МИФ Проблемы 2021-09-17.Leg.(a5-c3)....

14. f2g3,de3,f2,d8,hg5,b6,c5+

МИФ Проблемы 2021-09-22.

15. e3,b4,c5,h6,g7,e7,a3+

МИФ Проблемы 2021-09-23..

16. a3,de3,a5,a3-b4,gf2,c5,h8+

МИФ Проблемы 2021-09-01. Leg.(f8-g7)...

 

 17.R.Mackevičius             18.R.Mackevičius             19.V.Studencov                 20.V.Studencov

17     18     19     20

17. e3,c1,g5,b2,a3,axexc1(f4A),f8(c3),b4,e1+
A(f6),g5(f4),e3(c3),cd2,ef2+

Planeta 2019-05-03.Baltarusijos č-tas,2021(DP21)-6,5.

18. c5,f6,g1,d6,d6,c3(g1),b4,a5(d8A),c7,c7+ A(d4),c5,c7+

Planeta 2021-10-23 ir МИФ Дамочные проблемы 2023-03-14.Legalumas (f8-e7)...

19. Z Ab4 (a3 A), b4 (c5 B), f2, f2, b8 (g1 C), f4, f4+.

A (…c3), b4 (a3 D), b4 (c5 E), f2, b8+.

B (…c3), b4 (c5 F), f2, b8+.

C (…d4), fg3, g3/h2-dual (c3), f4 (b2), e5 (c1), f4, f4+.

D (…f4), a3 (g1 G), f2 (e3), Z2 e7, b8+

E (…f4), c1 (c5), b8+.

F (…f4), c1, b8+.

G (…b8), hg7 (g1 H), f2 (e3), Z5 c1, g1/f2+

H (… a7), h8 (g1), b6 (c5), f2 (e3), c1, g1/f2+.

Z Ef2?, f2, d8 (c1), Z1 c5 (ed4), e3 (f4)=

Z1 b4 (g1), g7 (a7)=

Z2 c1?, f2 (f4), g5 (b2), Z3 f6 (a1), Z4 hg7 (ce5), d4 (h8)=

Z3 d4 (a1), h8 (ce5)=

Z4 h8 (ce5)=

Z5 h8? (e5d4), a1 (cd4), ac7 (e5/h2 Y1)=

Y1 (…b8:f4?), fh6+. Дамка на С7 нужна для устранения побочного решения Ef2, f2, ac1+.

20.

Legalumas-Легальность  a5b6 (b4a3), b6c7 (d8:b6)…

De3 (b4 Aa), f4 (g5 B), f4, h2+.

A (… f2), g1, a7+ (у белых нет шашек, ненужных для выигрыша).

B (… g3), h2, f4, f4+.

а (… c1), a7 arba/или e7+.

  

21.V.Studencov              22.V.Studencov               23.V.Studencov              24.V.Studencov

21     22     23     24

21. Gf4, ed2, cb2, e5, c7, b8 (c5), a7 (b4), e3 (c3), c1+.

22. Ed2 (g3 A), d2, e3 (d2 B), b8, e1 (g3), e7, f2+.

A (… f6), a3 (b8 c), c7 (b6), fg3, a7 (d4), e7 (e3), c5+ У белых нет шашек, ненужных для выигрыша.

B (… f2), e7, b8, b8:g7/h8 dual, d4 (h2), g1+.

Чёрная дамка с7 нужна для устранения побочных решений, например,  fg3 (f6), cd2, ga3x.

23. Cb2 (c1 A), be5, h8, c3 (g3 a), f4, f4x.

A (…g3), he5, h8, b2, f4, f4x.

a (…g5), f4, f4/b8x.   Чёрная дамка на a3 нужна для устранения побочного решения b8е5x.

Чёрная дамка на g7 нужна для устранения побочного решения b8a7x.

24. Fe7, ed6, ac5, dc5, c5 этюд известен (b6), a7 (b4), b8 (c3), f4 (b2), e5 (c1), f4, f4+.

Чёрная дамка на b4 нужна для устранения побочного решения Fh8, hh4 (ed4), dc7 или hg3x.

Чёрная дамка на e3 нужна для устранения побочного решения Db6, fd8, dh4 (dc3), hg7x

 

Čempionato vyr. sekretorius Rimas Mackevičius                                                                     2023-04-08

                                                Copyright © 2008-2023 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator