Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

Kompozicijų sudarymas

2019 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (64) sudarymo čempionatas

                                                             

                                                               

2019 M. LIETUVOS ŠAŠKIŲ KOMPOZICIJŲ (64) SUDARYMO ČEMPIONATAS

PROBLEMOS-64

1.V.Shulga                  2.V.Shulga                    3.V.Shulga             4.V.Shulga                 5.V.Shulga

          

1. de3, g3(f2), g3, c3, e3, a7(c5), b8(ed4), a7, g1 x

2. de5, f6, g5, e3, e7, d6 x    

3. hg5(h4a), f6, d6, e3, c7, e7(c5), f8(d4), g7(e3), h6(f2, g3), ef4, e3(c7), a7(f4), b8 x a(d4), f6, d6, c7, e3, c3 x  

4.  g7, ed4, d2, e3, e7, b8(c5), a7(cb4), d4(g5), e5(h4A), d6(a3B), c7(b4), a5(b2), a1:c3, e1, h4 x

A(a3), g3(b4), e1(f4, e3), e1 x 

B(c3), b4(b2, g3), c5(h2), g1 x    

5. b6, e3, c3, g7, e7, a3(g1), c5, c5(b4, c7), b4(d6), c5, b2 x

6.V.Shulga                   7.P.Rimša                  8.P.Rimša                  9.P.Rimša                  10.P.Rimša

          

6. c5, e1, d6, e3, c3(g7), g5(f6, f6), c7(e5), b4, b8(ed4), a7 x    

7. c3,b6,d8,dxh4xa5(f2),e3(g1),c3,c3+Konkursas Dnepr-2017,Nr.43, (41,67),64-PWCP-2,2017

Legalumas  (g7-h6),c1-b2(h6xf4),h2-g3(f4xh2)...

8. d6,e5,e7,b8,a3+Konkursas Dnepr-2017,Nr.44,( 18,33) ,64-PWCP-2,2017

Legalumas  d6-e7(f6xd8)…

9. d8,c1,h2(e1),f2,a5,b6(h2),g1+ Planeta 2017-01-09,64-PWCP-2,2017

10. C3,e5,c5,e7,f2(b4),b2(b6),a7(g3),e3(a3),c3(h2),g1+64-PWCP-2,2017 .Legalumas (f4-g3)...

 

11.P.Rimša                12.V.Gudelionis        13.V.Gudelionis       14.V.Gudelionis        15.V.Gudelionis

         

11. d8,h4,d6,e1+Planeta 2017-01-08

12. D8,f4,c5,c5+Konkursas Dnepr-2017,Nr.37,(38,33 ).Legalumas hg7(fg5)...

13. Hg5,g5,g3,g7(d4),h8(e3),d4,c3+Konkursas  Dnepr -2017,Nr.38,(46)

14. f6(g7),e5(hxd2),c3,b8(e3),f4,d8+

Planeta 2017-01-07.T.Morkaus konkursas,2017, A5(37)

 15. f2,f8,d4,g5,a3(d4),b4(e3),e1+

Planeta 2017-01-07.T.Morkaus konkursas,2017, A6(37,5)

 16.R.Mackevičius  17.R.Mackevičius       18.R.Mackevičius     19.R.Mackevičius      20.R.Mackevičius

         

16. e5,e7,d8,g7(e3),h6(ef2),b8(h2),g3(f2),b2,bf4,g1+Planeta  2017-01-31,64-PWCP-II-68,33

17. gf2,f2,a3,ed8,e1,e7,d2(c3,c3),cb2,c3,b2(a3),c3+Legalumas (g5-h4)...

Planeta  2015-05-26,konkursas «Жемчужина Полесья»,2015-71,64-PWCP-II-71

18. hg7,h2,f2,b2,c7,f8,c1(d4),d2(e5),g3(g7),b6,df4(b4),a3(c3),c1(f6),gf4+

Planeta  2017-05-11,64-PWCP-II – 69 Legalumas  d8-b6(c5xa7)...

19. a5,b4,d8,g5,g3,f2,c5,c7,b8(e5),c7(d4),g3/h2(c3),f4(b2),e5(a1),f6,f8+

Planeta  2017-09-01.Ši problema yra mano problemos pagerinimas (papildomas vienas ėjimas),

kuri spausdinta Planeta 29-05-2017.64-PWCP-II-69     Legalumas  f2-g3(h4xf2)...

20. d6,a7,c7,cb8,g3,f4,a3(f4),b8(e3),e5(d2),c3,c5(g7),g3(f6),f4+

Planeta 2017-03-23,Baltarusijos čempionatas,2017-6,25.Legalumas (e7-f6)...

 

21.R.Mackevičius   22.B.Morkus            23.B.Morkus             24.B.Morkus            25.S.Petrauskas

         

21. h2,g5,f4,f8,c7,e7,a1(b6),d4(a5),c3(g5),d2(h4),e1(b4,g3),b6(h2),g1+

Planeta 2017-03-15,Baltarusijos čempionatas,2017-6,0.Legalumas d4-e5(f4-g3)...

22. ab6,d8,de7,h8,a3,f4,c3,e1(b6),f2(a5),e1(g5),d2(h4),e1(b4),a5(g3),b6(h2),g1+ Planeta 2019-04-24.

23. F8,d8,hg7,c5,d2,c3,d2+Nauja

24. D8,df6,df8,h8,g5,c3,c3+Nauja

Legalumas B-e7,g7,b6,d6,a5,c5,e5,d4,g3,e1.J-a7,g5,b4,f4,h4,a3,c3,b2,f2,h2.(e3),f4(c1),d2(cxe3),exg3(f4),dxf2(fg3)...

25. d6(e7),f4,f6(g5),b8(c5),a7(cb4),b8(a3),e5(ab2),a3(d2),c3,c5+Konkursas Dnepr,2017,Nr.49,(30)

26.S.Petrauskas      27.S.Petrauskas        28.S.Petrauskas         29.S.Petrauskas       30.S.Petrauskas

         

26. g5,d6,d8,c1(e3),f4(b2),ed2(a1),c3,f4+ Konkursas Dnepr-2017,Nr.50,(30).Leg.(b8-a7)...

27. c3,g3,de5,c7,b2,a5(g5),d2(h4),e1(b6),f2(a5),e1(b4,g3),b6(h2),g1+

Planeta 2019-04-28.

28. b4,c5,c7,b2,d4,e5,hxdxh8(b6A),d4(a5),c3(g5),d2(h4),e1(b4,g3),b6(h2),g1+
A(g5),d4(h4/f4),f2+Planeta 2019-04-28.

29. e7(f6),b4,g5,b8,a7,g1+Planeta 2019-04-28.Legalumas g5-f6(g7-h6)...

30. c3,h8,g5,d2(f6),f2(g5),h6(c3),fe3(b2),g7(a1),h8(e7),ed4(g7),d8+

Legalumas (c3-b2)…

 

31.J.Šiožinys       32.J.Šiožinys       33.J.Šiožinys       34.J.Šiožinys

       

31. f8, E3, d6, f6:d8, d8:b6, c5X.Legalumas e3-f4(b8-c7),g1xe3(c7xg3)...

Dalyvavo „Žemčužina Polesja – 2015“.Ir gavo 57, 5 taško.

32. E5, h8, E5, c3(g7A), d8(g3), b6(h2), g1X. A(a1:f6),h8:E5(f6), g7/h8(g3), d4(h2), g1x.

33. g3, c3, c5, h6, a5(b6, b6), b2(c5), c3X.Legalumas (b6-a5)...

34. c3, a7, g5, E7, f8(g3), b8(h2), g3, b4(g3A), c5(h2), g1X.A(E3), E1x.

35.J.Šiožinys                36.J.Šiožinys                 37.V.Varushyla                 38.V.Varushyla

       

35. a5, d8, E7, h6:g5, f2(g1), c5, c7, b8X.Legalumas (d4-c3)...

Dalyvavo „Žemčužina Polesje – 2015“.Ir gavo 56, 5 taško.

36. g7, h6, g5, g7, c3, E7, f8, f8:h2(a7), c7(b6), a5(g3),b6(h2), g1X.

37. 1.c3-d4 d8-e7 2.d4:b6 a5:c7 3.e1-d2 c7-b6 4.d2-c3 b6-c5 5.h2-g3 c5-b4 6.c3:a5 d6-c5

7.a5-b6 c5:a7 8.f4-e5 f6:f2 9.h4:d8 f2:h4 10.d8-c7 a7-b6 11.c7:a5 h4-g3 12.a5-b6 g3-h2

13.b6-g1 h6-g5 14.a3-b4 g5-f4 15.g1-a7 f4-g3 16.a7-g1 g3-f2 17.g1:a7 h2-g1 18.b4-c5 +*

38. F4, b8, f6, g1 (b2), g3, e3, a1, b2 (c5), c3+ «Жемчужина Полесья – 2015».

39.V.Varushyla                40.V.Varushyla           41.V.Varushyla          42.V.Varushyla

       

39. Лег. cd6 (ce5) Исходная G3,f4,f2,c5,c7,h6+«ЖемчужинаПолесья – 2015».

40. Ef2,c7(a1)b2(g3)h2,f8 (g3)b8(h2)g3+Ч-т РБ по шашечной композиции, 2017г.

41. d2, b8, g3, e7, g7(b2), c3, f8(e5), g7(f4), c3(g3), d4, g1 x

Ч-т РБ пошашечной композиции, 2017г.

42. d8 (e7 A), e1 (c1 B), d8, h4+A (c1), h4 (e7), d8, h4+ B (g5), c3, h4+

Международный конкурс по шашечной композиции «Днепр-2017»

 

43.V.Studencov          44.V.Studencov           45.V.Studencov           46.V.Studencov           47.V.Studencov

         

 

43. ab6 (h:d4 a), de3 (df2 b), b:d4, a:e7, h:g1 (ba1), g1d4, cb2, ec3 x.  a (…ca7), ae7, ca3, hg1x.  b (… ca7), ae7 или ee7x.

Легальность доказывается как минимум двумя способами.  Первый способ: f4-e5 (h2:f4), e5:g3 (g5-h4)…,

Второй способ: ход чёрных (… f6g5-лучший ход), f4e5 (g5f4-лучший ход), f2e3 (f4:d6) …  

44. cb4, b:d2, ab6, ab2, de3, e:g7, h:a5, bc3, a:e1 (И.Навроцкий 2014 год*) (cd4 A), ed2 (hg5), d:h6 (dc3), hg7 (ab2), c:a3 (cd2), gc3, a:c5 x.  A (… hg5), ef2 (cb4), fe1 (gf4), e:a5 (fg3), ab6 (gh2), bg1 x.

45. ed2, ab8, b:g7, ed4, f:f8, f:g5, gf2, h:f2 x.

46. hg7, gf8, ed6, cb6, fg7, gb6, ac3x Легальность: (… g5-h4) …

47. hg7, dc3 I, gf8 (fg3), fh6, h:c7, bc5, ag7, gf2, hf2x.  I 2.gf8? (ba1), fh6 (hg7 {после fg3 у чёрных проиграно},

hf8 (fg3), fh6 (gc3), bd2 (ef4)=Легальность: (…d8c7), b2c3 (c7:e5)…

48.V.Studencov          49.A.Tvaronas              50.A.Tvaronas

     

48. de5 (ba5 A), ec7, ed4, hd8 (hg7), [М. Левандовский] hf8 (bc5), fb4 (ac3), be5 (ab2), ca3 (cd2), ec3, ac5x.

A (… dc7), ed4 I, hd8, hg7, d8:a7x. I 2.hg5? (cb4), ef6 (bc3), fd8 (ba5), db6 (ac7)=. Дальше возможно, например, так: gf6 (dc5), fg5 (cb2), fe7 (hg8), hf8 (cd6), ed8 (cd4), fc5 (bd6), gh6 (ba1)=

49. d4,gf2,e3,g7(f4),h8(e3),d4,c3+

LŠF tinklapis „Šaškių kompozicija“2017-07-18. http://forumas.saske.lt/viewtopic.php?f=2&t=1892

50. h8,b2,fg7,c7+Legalumas (f4-g3),d6-e7(h6xf4),e3xg5(f8xb4)...

LŠF tinklapis „Šaškių kompozicija“2017-07-18. http://forumas.saske.lt/viewtopic.php?f=2&t=1892

51.G.Andrejevs

 

52.G.Andrejevs

53.G.Andrejevs

54.G.Andrejevs

55.G.Andrejevs

56.G.Andrejevs

PASTABA:G.Andrejevs pozicijas pateikė Auroroje,pateikiu skanus.

Pateikti originalūs dalyvių tekstai (šiek tiek sutrumpintas tik V.Studencov tekstas, bet skyriaus teisėjui jis pateiktas pilnas).

Pastabos  priimamos iki 2019 - 06 - 20 (paskutinė išsiuntimo data) el. pašto adresu mackevicius.rimas@gmail.com arba tradicinio pašto adresu  Rimas Mackevičius, Parko 30-25, LT-11241 Vilnius.

Čempionato vyriaus. sekretorius                                                            R.Mackevičius

                                                                                                                  2019-05-07

                                     

                                                Copyright © 2008-2019 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator