Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

Kompozicijų sudarymas

2019 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (64) sudarymo čempionatas

                                                                      

DAMINĖS PROBLEMOS-64

1.V.Shulga                 2.V.Shulga                3.V.Shulga                 4.V.Shulga                5.V.Shulga

          

1. de3, c1(b:b4A), g3(f4B), h6, a3(g3), c5(h2), g1, a7, ef2 x

B(f2), g3(f4), h6. a3 x A(f:f4), g3(f2C), g3(f4), a3 x C(f4), a3, e7/f8(g3), c5…

2. a3, cb2, f4, c5, d2, e1 x

3. f2, b4, e5, f2, e1, f6(c1), b2 x

4. hg5(f2:h4a), c5, g7(h8:f6), e5, a5, g7, c7, a1 x a(f6:h4), g7, c5, g7, f8, g1 x                               

Дамка е7 для устранения ППР с5.

5. b4, c:e3(e5), d4(h8:f6), e7(c5, c5), f8(g3), b4, h2 x 

6.V.Shulga                7.P.Rimša                 8.V.Gudelionis          9.S.Petrauskas          10.S.Petrauskas

          

6. f4, fe5, d6, a5, c7, g5(b6AB), a7(g3), h4, f2 x A(g3), h4, f2 x B(f6), f2(g3), h4, f2 x

7. c7,bc5,c7,e5,hxfxe1(c5),e3,f8+Planeta 2019-04-28.

8. d6,d6,b2,e5,f2,h8,h2(a7),c7(b6,g3),b6(h2),g1+Planeta 2019-04-29.Dc7 для устранения п/р

9. g7,b4,e5,a5,c7,g7,f4,d8+Guerra.Planeta 2019-04-28.

10. g3,h2,g3,c7,fd6,a7,h6(g3),e3(h2),g1+Planeta 2019-04-28.

 

11.S.Petrauskas  12.R.Mackevičius  13.R.Mackevičius 14.R.Mackevičius

     

11. e5,d2,b4,d8,e3(e5),c1(d4),b2(e3),f6,d2(g7),e3(f6),f4+

Planeta 2019-04-28.

12. c7,f6,bc5,g3,f2,h2(c7),g3,e3(b6),d4(a5),c5+

Опубликована сайт Планета 01-08-2015.Чемпионат Беларуси 2019-4,75

13. hg7,b2,c7,h8,a7,g5,f2,c1,e3(h2),g1+

Опубликована сайт Планета 01-08-2015.Чемпионат Беларуси 2017-5

14. b2,bc7(d8xb6),de7,ec5,b2(g1),f2(h8A),a1+ A(a1),h8+

Опубликована сайт Планета 04-08-2015.Чемпионат Беларуси 2017-5,5

15.R.Mackevičius    16.R.Mackevičius     17.R.Mackevičius      18.J.Šiožinys              19.J.Šiožinys

         

15. b8,e7,a5,g5,cd2,h8+

Опубликована сайт Планета 04-08-2015.Чемпионат Беларуси 2017-4,5

16. c5-b6(a3xe7),h2(c5),g1(e1),a7,e5,a3(g7),b2(h6),c3(g5),d2(h4),e1(b4),a5,b6(h2),g1+

Опубликована сайт Планета 18-08-2015.Чемпионат Беларуси 2017-4,5

17. hf6,ed6,hg3,f8,a5(a1/e1),b2/cd2,h6(c3A),c1(g3),c5(h2),g1+

A(g3),f4,g7(f4),c3(e3B),e1+ B(g3),d4(h2),g1+

Oпубликована Планета  19-08-2015.Чемпионат Беларуси 2017-5,5

Черная дамка а7 устраняет побочные решения,позиция легальна  (f6-g5),g7-f6(g5xe7)...

18. h6-g7, f8(E7-f6), d2(a1), b2, f2, f2(c7A), E3(b6), d4(a5),c5X. A(E7), E3(f6), f4x.Legalumas h2-d6(c5xe7)...

19. h4, f4, h8, a7(g5), g3(h2AB), b8(h2:E5/d6/c7) h6X.Leg.( b4-c3)...

A(h4), f4(g3C), h2x. B(f4), E5(h2), b8x. C(h2),b8(h2:f4), b8:g3/h2x.

20.J.Šiožinys                21.J.Šiožinys                 22.J.Šiožinys                23.J.Šiožinys                  24.V.Varushyla

          

20. d2, c7, f2, h6, h2(d4), h8(E3), c3(f2), d4(E1A), f2, f4X.A(g1), a7(g3), f4(h2), b8x.

21. a7, d8, d2, f6, g1, a1(E3), b8(f2A), g3(h4), E5(g7), h8(g3), d4(h2), g1X. A(d2), c3, E5x.Legalumas (c1-b2)..

22. d8, d6-E7, c5, E7, c7, E3, a3X.Legalumas (g1-e3)...

23. c3(a1:d4), f4(g5:g1), g5, f2, c3(b2A), a1(f4), h8 (E3B),c3(f2), d4(E1C), f2, f4X. A(a1), h8x. B(g3), d4x. C(g1),

a7(g3), f4(h2), b8x.

24. 1.f2-g3 h2:f4 2.c1-b2 Ab4:d6 [ A2...a3:b6 3.a7:e3:a3 ]

3.a7-g1 a3:e3 4.g1:h4 f4-e3 5.h4-e1 0-2t  Ч-т РБ 2017

25.V.Varushyla          26.V.Varushyla           27.V.Varushyla           28.V.Varushyla          29.V.Varushyla

          

25. 1.f4-e5 h6:f4 2.e5:e1 e3-f2 3.e1:g3 A c1:h2

[ A3...c1:b8 4.g3-h2 ] 4.a7-b8 h2:c7 0-2t Ч-т РБ 2017

26. Лег. Белые h2,b4,d4,Kf4,c5,e5; Черные f2,g3,h6,a7,e7,g7  1.f4-c1 a7-b6 2.h2:f4 b6-a5 Исх.

1.f4-g5 Aac3 [ A1...h6:d6 2.c1-h6 a5:e5 3.h6:f8 d6:b4 4.f8:a5 ]

2.d4:b2 h6:b4 3.b2-c3  b4:d2 4.c1:g1 lost 2-0

27. Лег.1…fg3 2.cb8 ge1 Исходная.

1.g1-f2 Аa5:e5

[ А1...e1:c7 2.b8:c1 f8:b4 I 3.c1-a3 I( 3.c1-d2? a5:c7 4.d2:d8 g7-f6! 5.d8:g5 h4:f6+ ) 3...a5:c7 4.a3:b8+ ]

2.b8:c1 e1:g3 3.c1-a3 f8:b4  II 4.a3:h2+ II [ 4.a3:h6 g3-b8 =] lost 2-0 Ч-т РБ 2017

28. 1.d4-e5 A f6:d4 [A 1...f4:d6 2.c5:e7 f6:d8 3.c1:f8 a3:a7 4.a5-b6 a7:c5 5.f8:c1+ ]

2.c5:e3 Ba3:a7 [ B2...f4:d2 3.c1:f8 a3:a7 4.a5-b6 a7:c5 5.f8:c1+ ]

3.c1:a3 f4:d2 4.a5-b6 a7:c5 5.a3:c1 2-0

29. Лег: Белые d2,f2,g3,d4,f4,Kh6,Kb8; Черные h2,h4,b6,f6,Kf8 1.b8-a7 f8-c5 2.f4-e5 h2:d6 3.d2-e3 Исх.

Реш.1.f2-g3  c5:c1 2.a7:g5 Ah4:f2 [ A2...h4:f6 3.g3-f4 ] I 3.g5-f4 c1:g5 4.h6:g1 2-0 (I 3.gd2? ce3=)

Pateikti originalūs dalyvių tekstai.

Pastabos priimamos iki 2019 - 06 - 20 (paskutinė išsiuntimo data) el. pašto adresu mackevicius.rimas@gmail.com arba tradicinio pašto adresu  Rimas Mackevičius, Parko 30-25, LT-11241 Vilnius.

 Čempionato vyriaus. sekretorius                                                            R.Mackevičius

                                                                                                                   2019-05-07

                                                                                                                   

                                                Copyright © 2008-2019 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator