Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

Kompozicijų sudarymas

2018 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionatas ir LŠKMS konkursas

 

 

 

                                                                    Tvirtinu:

                                                                    LŠKMS prezidentas

                                                                    Stasys Žilevičius

                                                                    2017m. birželio 28 d.    

2018 m. LIETUVOS ŠAŠKIŲ KOMPOZICIJOS MĖGĖJŲ SĄJUNGOS (LŠKMS)

KOMPOZICIJŲ SUDARYMO KONKURSO – 100 NUOSTATAI

Konkursą organizuoja LŠKMS.

 

1. Tikslas ir uždaviniai

Išaiškinti geriausius LŠKMS kompozitorius , nepriklausomai nuo jų pilietybės.

 

2. Varžybų vykdymo tvarka, nugalėtojų nustatymas

Varžybos vykdomos pagal 2018 m. Lietuvos šaškių kompozicijų  (100)sudarymo čempionato nuostatuose  nurodytą tvarką .

Lietuvos atstovai dalyvauja  konkurse su Lietuvos čempionatui pateiktomis pozicijomis.

LŠKMS nariai, ne Lietuvos piliečiai, pateikia kūrinius ir dalyvauja konkurse pagal Lietuvos čempionato nuostatuose išdėstytą tvarką.

Nugalėtojai nustatomi bendroje įskaitoje, neskirstant jie Lietuvos piliečiai, ar užsienio šalių atstovai.

 

3. Apdovanojimai

Kiekviename konkurso skyriuje  prizininkai apdovanojami LŠKMS diplomais ir piniginiais prizais, atitinkamai: 30, 20 ir 10 eurų. Konkurso  piniginį prizą bendroje sumoje sudaro 240 eurų.

 

4. Rezultatų paskelbimas

Dalyvių kompozicijos , pastabos, preliminarūs ir galutiniai rezultatai bus paskelbti sekančiose interneto svetainėse:

http://www.lskms.puslapiai.lt

http://planet-ka.2x2forum.com/

 

Čempionato nuostatai

 

Miniatiūros - 100

 

Miniatiūros - 100 Preliminarios pastabos: 1-a dalis, 2-as dalis, 3-ia dalis

 

Miniatiūros - 100 Preliminarūs rezultatai

 

Miniatiūros - 100 Lietuvos čempionato galutiniai rezultatai

 

Miniatiūros - 100 LŠKMS galutiniai rezultatai

----------------------------------------

Problemos - 100

 

Problemos - 100 Preliminarios pastabos: 1-a dalis, 2-a dalis

 

Problemos - 100 Preliminarūs rezultatai

 

Problemos - 100 Papildomos pastabos

 

Problemos - 100 Lietuvos čempionato galutiniai rezultatai

 

Problemos - 100 LŠKMS galutiniai rezultatai

-----------------------------------------

Daminės problemos - 100

 

Daminės problemos - 100 Preliminarios pastabos

 

Daminės problemos - 100 Preliminarūs rezultatai

 

Daminės problemos - 100 Pastabos

 

Daminės problemos - 100 Lietuvos čempionato galutiniai rezultatai

 

Daminės problemos - 100 LŠKMS galutiniai rezultatai

------------------------------------------

Etiudai - 100

 

Etiudai - 100 Pastabos

 

Etiudai - 100 Preliminarūs rezultatai

 

Etiudai - 100 Lietuvos Čempionato galutiniai rezultatai

 

Etiudai - 100 LŠKMS galutiniai rezultatai

 

 

                                                Copyright © 2008-2018 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator