Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Suvažiavimai

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

Kompozicijų sudarymas

2016 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionatas ir LŠKMS konkursas

 

 

                                                                                                                                                                                  Tvirtinu:

                                                                      LŠKMS prezidentas

                                                                                                                                                                                  S.Žilevičius

                                                                                                                                                                                  2015 – 10 - 26

2016 m. LIETUVOS ŠAŠKIŲ KOMPOZICIJOS MĖGĖJŲ SĄJUNGOS (LŠKMS)

KOMPOZICIJŲ SUDARYMO KONKURSO - 100 NUOSTATAI

Konkursą organizuoja LŠKMS.

1.    Tikslas ir uždaviniai

Išaiškinti geriausius LŠKMS kompozitorius.

2.    Varžybų vykdymo tvarka, nugalėtojų nustatymas

Varžybos vykdomos pagal  2016 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (100) sudarymo čempionato nuostatuose  2 punkte nurodytą tvarką.

Lietuvos šaškių kompozitoriai dalyvauja konkurse su Lietuvos čempionatui pateiktomis pozicijomis.

LŠKMS nariai, ne Lietuvos sportininkai, pateikia savo kūrinius pagal  nurodytą tvarką.

Nugalėtojai nustatomi bendroje įskaitoje, neskirstant ar tai Lietuvos sportininkai, ar užsieniečiai.

3.    Apdovanojimai

Konkurso prizininkai apdovanojami LŠKMS diplomais ir piniginiais prizais, atitinkamai 30, 20 ir 10 eurų. Konkurso piniginį prizinį fondą bendroje sumoje sudaro 240 eurų.

4.    Rezultatų paskelbimas

Dalyvių kompozicijos, pastabos, preliminarūs ir galutiniai konkurso rezultatai bus paskelbti sekančiose interneto svetainėse:

http://www.lskms.puslapiai.lt/ 

http://minietiud.forum2x2.ru/

Čempionato nuostatai

Čempionato galutiniai rezultatai

 

Miniatiūros

Miniatiūros - Preliminarios pastabos

Miniatiūros - Preliminarūs rezultatai

Miniatiūros - Galutiniai rezultatai

 

Problemos

Problemos -  - Preliminarios pastabos

Problemos - Preliminarūs rezultatai

Problemos - Papildomos pastabos

Problemos - Galutiniai rezultatai

 

Daminės problemos

Daminės problemos - Preliminarios pastabos

Daminės problemos - Preliminarūs rezultatai

Daminės problemos - Galurtiniai rezultatai

 

Etiudai

Etiudai - Preliminarios pastabos

Etiudai - Preliminarūs rezultatai

Etiudai - Papildomos pastabos

Etiudai - Galutiniai rezultatai

 

                                                Copyright © 2008-2016 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator