Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

Kompozicijų sudarymas

Tarptautinis šaškių kompozicijų sudarymo konkursas

                                                        

                                                                                                              

                                                                                                                  Tvirtinu:

Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų

                                                                                                                                                               sąjungos [LŠKMS] Prezidentas 

                                                                                                                                                               S.Žilevičius

                                                                                                                               2015 – 05 03

 

Antano Gimbuto atminimui

 Gimbutas 2 7

 [1941.01.02. – 2013.01.10]

Tarptautinio šaškių kompozicijų sudarymo konkurso nuostatai

Vieno  iš iškilesnių Lietuvos šaškių kompozicijos srities veikėjų Antano Gimbuto šviesiam atminimui pažymėti, o taip pat minint jo  gimimo 75-ąsias metines Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų Sąjunga [LŠKMS] organizuoja Tarptautinį šimtalangių šaškių kompozicijų sudarymo konkursą, kuris yra vykdomas dviejuose skyriuose: «Problemos» ir «Uždaviniai» ir yra atviras visų šalių dalyviams.

Kompozicijos turi būti išsiustos ne vėliau 2016 metų sausio 02 dienos arba standartinio pašto laišku konkurso vykdomojo direktoriaus adresu:

Valdas Bieliauskas

Apartado de correos 876,

06080 Badajoz,

Espańa Ispanija

arba elektroniniu laišku adresu [e-mail] : bieliauskas@mail.ru be pritvirtinto failo-attachmento [joks failas-attachmentas nebus priimamas].

Jei dalyvis savo pozicijas išsius ir standartiniu paštu ir elektroniniu paštu, o šiuose laiškuose siunčiamos problemos ir uždaviniai bus skirtingi, tai konkursui bus atrinkti kūriniai, kurie buvo išsiųsti standartiniu paštu. Nepriklausomai nuo laiško išsiuntimo datos jokia pozicija į konkursą nebus priimta po 2016 metų vasario 15 dienos.

Autorius turi nurodyti savo vardą, pavardę, skyrių, kategoriją, pilną kiekvienos kompozicijos sprendimą, duomenis apie jos  publikaciją. Taip pat yra pageidautina dalyvių fotografijų atsiuntimas.

Problemos ir uždaviniai sudaryti bendraautorių konkurse dalyvauti negali.

Konkurso kūriniai, pastabos, preliminarūs ir galutiniai rezultatai bus paskelbti sekančiuose interneto saituose ir forumuose:

http://www.lskms.puslapiai.lt/ ir http://minietiud.forum2x2.ru/

Skirtingų interpretacijų atveju apibrėžiančiu yra nuostatų tekstas rusų kalba.

1. «Problemų» skyriaus sąlygos

«Problemų» skyrius vykdomas dviejose kategorijose. Abiejų kategorijų problemos turi atitikti Tarptautinių taisyklių [TT] 1 dalies lygių «Meistriškos taisyklės» arba «Supertaisyklės» reikalavimams. Kiekvienoje kategorijoje dalyvis gali pasiūlyti ne daugiau kaip dvi problemas be damos pradinėje padėtyje, kurios nedalyvavo varžybose  praeityje ir nedalyvauja dabartyje. Atsiustų problemų pakeitimas galimas, jei tai neprieštarauja TT punkto 2.5. reikalavimams.

1.1. Kategorija «А». Leidžiama dalyvauti problemoms, kurių šalių jėgų santykis nuo 7x8, 8x7 iki 20x20.

Privaloma «A» kategorijos tema : «Mažiausiai dvi juodų damos turi atsirasti šaškių lentoje iki to momento, kai juodosios arba turės galimybę atlikti nekirtiminį ėjimą, arba, kai finalinėje problemos pozicijoje juodų šaškių nebebus ar jos bus uždarytos».

Pavyzdžiai 1 ir 2 atitinka «А» kategorijos privalomą temą, pavyzdys 3 – neatitinka

                                                    1                                                            2                                                            3  

1  cd  as

Nr.1. A.Bakumec., «KVD – 1991/92» : 17 [pirma juodų dama atsiranda iki juodųjų galimybės  atlikti «tylų» ėjimą], 32,11 [antra juodųjų dama atsiranda iki juodųjų galimybės  atlikti «tylų» ėjimą], 18, 35, 34, 24+. Problema atitinka «А» kategorijos privalomą temą.

Nr.2. E.Zubov, «KVD – 1988/89» : 29, 9 [pirma juodųjų dama atsiranda iki juodųjų galimybės  atlikti «tylų» ėjimą], 2, 32, 38  [antra juodųjų dama atsiranda iki juodųjų galimybės  atlikti «tylų» ėjimą], 19, 26, 48+. Problema atitinka «А» kategorijos privalomą temą.

Nr.3. S.Juškevič, «64» - Nr.15, 1983 : 41 [pirma juodųjų dama atsiranda iki juodųjų galimybės  atlikti «tylų» ėjimą], 338, 38, 8, 15, 3 [dabar juodosios turi galimybę atlikti «tylų» ėjimą, tačiau jų antros damos vis dar  nėra: (10)], 4 [juodosios vėl turi galimybę atlikti «tylų» ėjimą, tačiau jų antros damos vis dar  nėra: (40)], 11 [(49) – atsiranda antra juodųjų dama, tačiau jau po to, kai juodosios turėjo galimybę atlikti «tylų» ėjimą], 21, 27, 27+. Problema neatitinka «А» kategorijos privalomos temos.

1.2. Kategorija «В». Leidžiama dalyvauti problemoms, kurių šalių jėgų santykis nuo 5х5 iki 7х7. Problemos turi atitikti sąlygą – «Mažiausiai du pirmi juodųjų ėjimai turi būti kirtiminiai».

Kategorijos «B» tema yra laisva.

1.3. Specialios «Problemų» skyriaus sąlygos.

Kiekvienoje iš «Problemų» skyriaus kategorijų teisėjavimas vyksta dviem etapais: preliminarus ir finalinis etapai.

Preliminariame etape kiekvienos kategorijos finaliniam etapui teisėjų žiuri atrenka nuo 15 iki 25  problemų. Atrakos kriterijus – didžiausia teisėjų «balsų» sumа skaičiuojant: 1 teisėjas = 1 «balsas». Į finalinį etapą patenka visos pozicijos, kurios buvo atrinktos visų trijų teisėjų [net ir tuo atveju, jei atrinktų pozicijų skaičius viršys 25]. Jei tokiu būdu atrinktų problemų skaičius yra mažesnis nei 15, tada svarstomos kompozicijos gavusios du balsus ir t.t. Tokiu atveju, galimas papildomas teisėjų balsavimas.

Kiekvienos kategorijos laimėtojas nustatomas pagal mažiausią vietų skaičių, kurią jo problema užėmė pas kiekvieną iš teisėjų finaliniame etape [neatsižvelgiant į balsavimo rezultatus preliminariame etape].  Šis principas yra taikomas nustatant visas kiekvienos kategorijos finalinio etapo vietas. Tuo atveju, jei kelių problemų vietų suma yra lygi yra pravedamas papildomas teisėjų balsavimas.

«Problemų» skyriaus teisėjų žiuri sudaryta iš tarptautinės kategorijos teisėjų [abėcėlės tvarka]: S.Juškevič [Ukraina], A.Tavernier [Prancūzija], S.Žilevičius [Lietuva].

«Problemų» skyriaus konsultantas – A.Polevoj [Izraelis].

TT ir jų papildymas rusų kalba randami adresais:

http://plus.gambler.ru/tavlei/theory/cpi_2.htm

http://plus.gambler.ru/tavlei/ [«Инструкция для членов судейской коллегии PWCP II»]

TT  ir jų papildymas anglų kalba randami adresais:

http://www.ericsdamsite.com/international_rules_for_draughts.htm

http://www.ericsdamsite.com/problematieknieuws.htm [World Championship Miniatures (small problems) More info (1) – «Instruction for the jury members of the PWCP II»]

TT  prancūzų kalba randamos adresu:

http://www.ericsdamsite.com/problematieknieuws.htm [Problčmisme Rčgles internationales]

TT papildymo vertimo į prancūzų kalbą nėra, todėl dalyviams iš Prancūzijos su TT papildymu yra siūloma susipažinti adresu: http://www.ericsdamsite.com/problematieknieuws.htm [World Championship Miniatures (small problems) More info (1) – «Instruction for the jury members of the PWCP II»]

2.  «Uždavinių» skyriaus sąlygos

Konkurse gali dalyvauti uždaviniai su tiesioginiu laimėjimu [juodųjų šaškių uždarymas] ir uždaviniai sudaryti «Kirstuko» principu [pasidavimo būdu uždarant baltų šaškes]. Visi į konkursą atsiųsti uždaviniai turi atitikti Tarptautinių Taisyklių [TT] žanro «Uždaviniai» reikalavimams. Uždavinių skyrius vykdomas dviejose kategorijose:

2.1. Kategorija «C». «С» kategorijos tеma – «Paprastų šaškių uždarymas».

2.2. Kategorija «D». «D» kategorijos tеma – «Damų ir damų su paprastomis šaškėmis uždarymas».

2.3. Kiekvienoje kategorijoje dalyvis gali pasiūlyti ne daugiau kaip du uždavinius, kurie:

2.3.1. Nedalyvavo varžybose  praeityje [savo uždavinių , jau dalyvavusių varžybose ištaisymas ir pagerinimas šiame konkurse yra leidžiamas – žiūrėti šio reglamento punktą 2.5.]

2.3.2. Nedalyvauja varžybose dabartyje.

2.4. Uždaviniai konkursui pateikti kaip «uždaviniai-dvyniai» [žiūrėti TT punktą 1.2.4.1.1.] arba uždaviniai konkursui pateikti kaip [b]-tipo variacijos [žiūrėti TT punktą 1.2.4.1.2.b) ] ir registruojami konkurse ir vertinami kaip vienas kūrinys.

2.5. Specialios «Uždavinių» skyriaus sąlygos.

Konkurse gali dalyvauti autoriaus ištaisytos ir pagerintos savo publikuotų uždavinių versijos [tiek dalyvavusių varžybose tiek ir nedalyvavusių]. Šiuo atveju autoriui reikia pateikti ištaisomą ar pagerinamą uždavinį su jo sprendimu, nurodant informaciją apie publikaciją ar dalyvavimą varžybose.

2.6. «Uždavinių» skyriaus teisėjų kolegijos nariai yra [abėcėlės tvarka]: A.Polevoj [Izraelis], A.Rezanko [Belarus].

Tarptautines uždavinių žanro taisyklės randamos adresais:

taisyklių tekstas rusų kalba – http://fmjd.org/downloads/cpi/CPI_FMJD_Zadachi_RU.pdf

taisyklių tekstas anglų kalba – http://fmjd.org/downloads/cpi/CPI_FMJD_RULES_FOR_ZADACHAS_ENGLISH.pdf

3. Apdovanojimas

Abiejų skyrių kategorijų nugalėtojai apdovanojami LŠKMS medaliais ir diplomais, o jų prizininkai – LŠKMS diplomais.

 

                                                Copyright © 2008-2015 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator