Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Tartptautiniai konkursai

Tarptautinis šaškių kompozicijų sudarymo konkursas

Antano Gimbuto atminimui 

 

Kategorija «В»

 

Finalinio etapo kompozicijos

 

     s1  s1  s1  s1  s1                           

B01                          B06                         B08                        B12                         B23                        

 

B01. 20 !, 12, 5(36-41), 42, 46(30), 22, 35+

Nr.1 http://draughtsworld.com/export/f2y6jxi83w.htm

 

B06. 9, 3(15), 33, 1(7), 9, 33(18), 28+

Nr.2 – http://draughtsworld.com/export/f2y6jxi83w.htm

 

B08. 40, 14, 34, 43+

Autoriaus komentaras – «Publikuota ”De Рroblemist“, 2005-4»

Nr.3 – http://draughtsworld.com/export/f2y6jxi83w.htm

 

B12. 3, 339, 3x20, 36(22), 7, 42(18), 38(23), 33+

Nr.4 – http://draughtsworld.com/export/f2y6jxi83w.htm

 

B23. 43, 2(24 A), 16, 27-21, 32, 4+

A (49), 16(21), 5, 10, 4(32), 10(38), 15+

Autoriaus komentaras – «Publikuota internetiniame forume “MiF”, 2014-balandis»

Nr.5 – http://draughtsworld.com/export/f2y6jxi83w.htm

 

 

 

s1  s1  s1  s1  s1  

B26                          B30                          B43                          B46                         B47

 

B26. 9, 28, 2(23 A), 10, 5+

A (46), 49, 5+

Autoriaus komentaras – «Sudaryta 21-04-2013-04-21»

Nr.6 –  http://draughtsworld.com/export/f2y6jxi83w.htm

 

B30. 3, 3-8, 33 !, 32, 27+

Autoriaus komentaras – «Publikuota internetiniame saiteŠvR”, 2006-06-22»

Nr.7 – http://draughtsworld.com/export/f2y6jxi83w.htm

 

B43. 24, 28, 22, 10(32), 5 (38), 37 (21), 33, 42(29-34), 48(27), 44-39, 25(32), 20(37), 47+

Nr.8 http://draughtsworld.com/export/f2y6jxi83w.htm

 

B46. 31, 33, 5(31), 34(36), 29(23 А), 41 !, 24, 3+

А (14), 12(20), 14, 08+

Autoriaus komentaras – «Pirma publikacija. Endšpilio pozicija po 5. ... 18-23 –

оriginali, publikuota “De Problemist”, 2013-5»

Nr.9 http://draughtsworld.com/export/f2y6jxi83w.htm

 

В47. 31, 2 (31 A), 29, 26, 5+    

A (17), 29, 42, 5+

Nr.10 http://draughtsworld.com/export/f2y6jxi83w.htm

 

 

 

s1  s1  s1  s1  s1 

B52                          B53                          B55                          B57                          B60

 

B52. 5(46 А), 40(44 ВС), 40(34), 328(23), 7+

А (28), 23(50), 5, 44+

В (34), 328(23), 7(350), 23(45, 34), 44+

С (28), 23(44), 40+

Nr.11 http://draughtsworld.com/export/f2y6jxi83w.htm

 

B53. 7-2, 11, 8-2, 41(50), 10(46 А), 5+ 

А(5), 46+ 

Autoriaus komentaras –  «Publikuota interneto saite “ŠvR”, 2007-06-19»

Nr.12 http://draughtsworld.com/export/f2y6jxi83w.htm

 

B55. 10, 7, 41, 5, 25, 12(6), 7(11), 16(40), 11(45), 50+

Nr.13 http://draughtsworld.com/export/f2y6jxi83w.htm

 

B57. 19-13, 44(24 А), 2, 30, 3, 17, 50+

А (49), 2, 14, 23+

Nr.14 http://draughtsworld.com/export/f2y6jxi83w.htm

 

B60. 08, 10(24), 4(12 А), 36, 6+

А (27), 13, 26+

Autoriaus komentaras – «Publikuota interneto forumeMiF”, 2014-balandis»

Nr.15 http://draughtsworld.com/export/f2y6jxi83w.htm

 

 

s1

B66

 

B66. 15, 37, 4(41), 50, 40, 37, 37+

Autoriaus komentaras – «Legalumas 01.10.13.31.35.36.37 [7] // 11.20.22.24.26.39.45.

46.48 [9] – (6), 42(28)»

Nr.16 http://draughtsworld.com/export/f2y6jxi83w.htm

 

 

 

Kategorija «В»

Kompozicijos, kurios nepateko į finalinį etapą

 

 

s1  s1  s1  s1  s1  

B02                          B03                          B04                           B05                          B07

 

B02. 24, 32, 45(20), 40(24), 34+

 

B03. 18, 08, 3(08 АВ), 28+

А (12), 29+

В (17), 29+                  

                 

B04. 13, 4, 21, 16(37), 32, 38+

Autoriaus komentaras – «Publikuota internetiniu adresu – 

www.planet-ka.2x2forum.com 03-05-2015»

 

B05. 44, 140, 41, 5, 21, 7, 2(37), 24(41), 19(47), 24, 24+

 

B07. 30, 25, 3, 11, 5(33), 32(39), 49+ 

Autoriaus komentaras – «Nepublikuota Varžybose nedalyvavo

 

 

s1  s1  s1  s1  s1 

 B09                         B10                          B11                          B13                          B14

 

B09. 194, 24, 39, 23, 4(40), 34, 15(30), 33(35), 44+

 

B10. 7, 44, 4, 50+ 

Autoriaus komentaras – «Publikuota "De Problemist", 2007-1 (tik baltų šaškė 11 laukelyje

12).

B10 publikuota "Grandy Rosiji po šašečnoj kompoziciji", Мaskva, 2008, Nr.41.»

 

B11. 12(17), 38, 393, 31, 1(28), 6(32), 44, 40, 48(24), 43(30), 39(35), 34+

Autoriaus komentaras – «Publikuota “De Problemist”, 2012-2»

 

В13. 13, 4(45:34 A), 23, 44(40), 35, 44+

A (25:34), 23, 50(11), 6(50, 45), 1+

 

B14. 11, 2(18), 22, 37+

Autoriaus komentaras – «Publikuota interneto forumeМiF”, 2015-05-07

Legalumas – 07.09.10.29.32.34.37 [7] // 16.18.19.20.21.22.23.28 [8] – (15), 183 (27)»

 

 

s1  s1  s1  s1  s1 

B15                          B16                           B17                          B18                          B19

 

B15. 34 Z., 31, 13, 2, 29(45), 40, 44+

Z. 35?, 13(40, 45=)

Autoriaus komentaras – «Nepublikuota»

Papildomas autoriaus komentaras – «Po miniatiūros išsiuntimo į konkursą ji buvo

publikuota  “De Problemist”, 2015-6»

 

B16. 34, 2, 08, 28(11), 22(16), 17+

 

B17. 11, 34, 5+

Autoriaus komentaras – «Legalumas – 06.10.21.30.38.39 [6] //

12.13.22.23.29.31.40.41[8] – 17(26), 24(28)»

 

В18. 9, 4, 47(25 AB), 33, 50+

A (43), 15(48), 34(37), 42, 25, 34+

B (24), 15(43), 20(48 C), 34(37), 42, 25, 34+

C (49), 20-24, 2+

 

B19. 9, 4, 24, 34, 13+

Autoriaus komentaras – «Publikacija internetiniu adresu –  

www.planetka.2x2forum.com2015-11-29»

 

 

 

s1  s1  s1  s1  s1 

B20                          B21                          B22                           B24                          B25

 

B20. 11, 31, 22, 4, 18(6), 7(11), 16(40), 11(45), 50+

Autoriaus komentaras – «Publikuota "Au coeur du problčme", 1982, Nr.21»

 

B21. 37, 11, 2, 50+

 

B22. 17, 32, 34, 3, 35(39), 49+

 

B24. 30, 08, 2(35 A), 23-19, 26+

A (40), 18, 2x35x16(39 B), 49+

B (40), 11(45), 50+

 

B25. 31, 11, 2, 16(22), 40(28), 35(34), 30(40), 11, 35(39), 49+

 

 

 

s1  s1  s1  s1  s1 

B27                          B28                          B29                          B31                          B32

 

B27. 38, 2, 30, 36+

 

B28. 28(24), 30, 17(13), 12(19), 08(23), 3(28), 9, 4(19), 10(42), 37, 42+

 

B29. 23, 21, 3, 9, 43(18), 38(22), 32+

Autoriaus komentaras – «Publikuota internetiniu adresu

 www.planet-ka.2x2forum.com2015-11-12»

 

B31. 12, 8, 1, 46(24 A), 5(33), 28, 15(28 B), 10(33), 4(19), 10(24), 15(29), 20(34), 38(40), 33(45), 50+

A (15), 10, 4(19), 10(24), 15(29), 20(34), 38(40), 33(45), 50+

B (19), 10(24), 4(28), 10(33), 15(29), 20(34), 38(40), 33(45), 50+

 

B32. 44, 14, 3, 36(44), 40, 18(6), 7(11), 16, 11(45), 50+

Autoriaus komentaras – «Publikuota internetiniu adresu

www.planet-ka.2x2forum.com2014-03-02»

 

s1  s1  s1  s1  s1 

B33                          B34                           B35                          B36                          B37

 

B33. 42, 283, 1, 32(46), 5+

 

B34. 38, 41, 3(17 А), 22, 50+

А (44), 8, 43+

Autoriaus komentaras – «Legalumas – 02.18.26.30.31.36.39 [7] // 09.11.17.21.28.

29.37.40.41.42.47 [11] – (35), 7(24)»

 

B35. 5, 41, 239, 6, 50+

 

B36. 41, 5, 43, 1(44), 40, 450, 7(11), 16, 11(45), 50+

 

B37. 39, 36, 31(26), 43(48), 34, 34+

Autoriaus komentaras – «Publikuota LŠKMS svetainėje internete 2007-04-15, Nr.150»

 

 

s1  s1  s1  s1  s1

B38                          B39                           B40                          B41                           B42

 

B38. 33, 21, 1, 6+

 

B39. 3, 42, 20(47), 24, 24+

Autoriaus komentaras – «Publikuota interneto forumeМiF”, 2013-04-25»

 

B40. 30, 32, 1(25), 34(14-20), 24(25-14), 20, 48, 2+

 

B41. 24-20, 9, 3(38), 20(47 А), 24, 14+

А (24), 33+

 

B42. 427, 33, 2, 37, 37, 37 (22), 32+

Autoriaus komentaras – «Publikuota internetiniu adresu

www.planet-ka.2x2forum.com2015-07-15»

 

 

s1  s1  s1  s1  s1 

 B44                         B45                          B48                          B49                           B50

 

B44. 3, 11, 1, 30, 34, 24+

 

B45. 41, 31, 45, 41, 24, 5+

Autoriaus komentaras – «Publikuota "Mir miniatiur", Charkovas, 1994, Nr.250»

 

B48. 08, 2, 32, 14, 49+

Autoriaus komentaras – «Publikacija internetiniu adresu

 www.planet-ka.2x2forum.com2015-11-07»

 

B49. 28, 23, 1(11), 12(16 A), 7(21), 16(26), 7(31), 23(40, 37), 23(361), 36(42), 37, 27+

A (17, 40), 17(45), 50+

 

B50. 34, 1, 33, 47(46), 41, 37+

Autoriaus komentaras – «Publikuota internetiniu adresu

 www.planet-ka.2x2forum.com 2015-10-01»

 

 

 

s1  s1  s1  s1  s1

B51                          B54                          B56                          B58                          B59

 

B51. 41, 9, 4(42 A), 8, 48+

А (17), 26, 48+

Autoriaus komentaras – «Legalumas – 02.04.10.26.31.36.44 [7] //

11.13.15.17.18.21.28.29.37.42.47 [11] – 7(24)»

 

B54. 28, 20-14, 3, 23, 13, 5+

Autoriaus komentaras – «Nepublikuota Varžybose nedalyvavo

 

B56. 5, 41, 1, 30, 34, 24+

Autoriaus komentaras – «Publikuota internetiniu adresu

 www.planet-ka.2x2forum.com2015-11-19

Legalumas – 07.21.29.33.34.39.45 [7] // 06.10.19.31.35.40.46.48 [8] – (26), 43(37)»

 

B58. 31, 2, 30, 34(19), 29+

Autoriaus komentaras – «Legalumas – 01.16.26.32.33.35.39 [7] // 07.09.11.12.17.18.

20.21.24.27.29.30.34.36.38.43.48.D06.D42 [19] – 8, 42-31(42), 28(7), 17-11(16),

27-22(37), 11(7), 20(33), 30(34)»

 

B59. 282, 34, 22(30), 24, 227(193, 12, 28), 12(33), 7(38), 1(42), 22, 47+ 

 

 

 

s1  s1  s1  s1  s1

B61                          B62                           B63                          B64                          B65

 

B61. 27(45), 20, 38, 45+

 

B62. 28, 33, 2(38), 16(42), 44, 317, 47+

 

B63. 293 Z., 31, 37, 5(40), 28(45), 50+

Z. 22?, 28(261=)

Autoriaus komentaras : «Publikuota ”De Problemist”, 2015-3»

 

B64. 12, 32, 44, 12-7, 1(2), 24, 34+

 

B65. 39, 11, 12-7(45 A), 2, 50+

A (18/34), 2, 35+

 

 

s1  s1

B67                          B68

 

 

B67. 8, 3, 12, 28(12), 22+

Autoriaus komentaras  – «Publikuota  “Šašečnyj mir”, 1999-1 (М74)»

 

B68. 7, 2, 13, 28(13), 23+

Autoriaus komentaras  – «Publikuota  “Šašečnyj mir”, 2000-1 (М89)»

Legalumas – 02.04.08.28.32.33.38 [7] // 09.11.13.17.19.23.39.44.49 [9] – 43»

 

 

                                                                                     

                                                Copyright © 2008-2016 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator