Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

Kompozicijų sudarymas

2014 m. Lietuvos šaškių (100) kompozicijų sudarymo čempionatas

 

Problemos – 100

 

  

 

                Kadangi kiekvieno dalyvio vietos skyriuje yra nustatomos sumuojant dalyvio taškus už jo keturis geriausiai įvertintus kūrinius, tai nebetenka prasmės sąrašo su kompozicijų užimtomis vietomis pagal jų preliminarius įvertinimus publikacija.

 

2014 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato preliminarūs rezultatai

«Problemos-100»

 

     Sutinkamai su skyriaus teisėjo A.Liachovskij (Baltarusija) preliminariais įvertinimais nekorektiškomis su įvertinimu  «0» taškų yra pripažintos sekančios problemos – Nr.03, Nr.22, Nr.26, Nr.28.

     Papildomos pastabos (pirmtakai, miniatiūrų neatitikimas R I pirmos ir antros dalių reikalavimams) ir galimi autorių, kurių pozicijos buvo įvertintos  «0» taškų protestai priimami iki 2014-11-11

laiškais internetu adresu – <Valdas Bieliauskas> bieliauskas@mail.ru

arba

pašto laiškais adresu – Stasys Žilevičius, Šaulių 19-1, Skuodas LT 98124.

 

2014 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato «Probleų-100» skyriaus pastabos

 

 

№01  

8,24,3,15,33 G.Cremer, 1954 – 30(41),24(47 A),29(41/36),23/18,24+

A (46),28,24+     

2ajza5d

[Aleksandr Liachovskij]

 

Diagramoje nurodyta pozicija turi tris sprendimus – 29+, 44+, 49+
Tokia juodų damos «sugavimo» idėja pasaulį išvydo anksčiau nei ši olandų kompozitoriaus G.Cremer pozicija.   [Miljenko Lepšic´]

 

Nustatyti kam priklauso G.Cremer etiudo fragmentas nėra mano prioritetas. Šiuo metu man visai neaktualus pirmas publikacijos šaltinis, Juk kalbu ne apie etiudą, o apie problemą. Problemoje panaudotas žinomo etiudo motyvas.    [Аleksandr Liachovskij]

 

Žinomas etiudas dėl turimų trijų sprendimų yra nekorektiškas.

[Valdas Bieliauskas]

 

Aš nesiruošiu diskutuoti šia tema. Žinomas etiudas (tuo labiau motyvas) egzistuoja ir yra publikuotas Antologijoje. Dar keletas motyvo panaudojimo pavyzdžių E.Zubov problemose :

[Аleksandr Liachovskij]

 

№02

http://i58.tinypic.com/2nb624y.png

[Аleksandr Polevoj]

 

Šalutinis sprendimas endšpilio pozicijoje - 1.8 34 2.21 7 3.32 28 4.4 14 5.30 34 6.12 18 7.3 50 8.17 arba 8.12 45 9.12-1 ( 9.6-1  10.12 x ) 9...50 10.12 x     [Genadij Andrejev, Аleksandr Liachovskij, Rimas Mackevičius, Virmantas Masiulis]

 

Tai yra dualė aprašyta R I pirmoje dalyje :

1.8.1. Šalutinis sprendimas Endšpilio pozicijoje. Tokio sprendimo ėjimas (ėjimai) skiriasi nuo autoriaus nurodyto ėjimo (ėjimų), o baigiamoji pozicija Finalas skiriasi nuo autorinio kompozicinio varianto Finalo.

1.9. Dualė.

Dualė – netikslus baltų ėjimas. Dualės atveju varianto Endšpilio pozicija arba Finalas nesiskiria nuo autorinio kompozicinio varianto Endšpilio pozicijos arba Finalo ....

 

Citata iš  R I antros dalies : 2.3. «... Žiuri nariai vertina tik autoriaus pateiktą

sprendimą ....»  

[Valdas Bieliauskas]

 

№03

http://i62.tinypic.com/10mt2dy.png

[Aleksandr Polevoj]

 

1.29 25 2.1 49 3.29  4.40-34  5.45 x   [Аleksandr Liachovskij]

 

№04

http://i59.tinypic.com/2ahacls.png

[Аleksandr Polevoj]

 

№06    

10,23,4,2,32,20 - далее J.A.Pennings - 46(41),7,42(18),38(23 A),33+
A (22),32+    [
Аleksandr Liachovskij]

 

№09  

Autoriaus komentare po sprendimo yra netikslumas. Juodų paprasta šaškė 35 dalyvauja Endšpilio pozicijos žaidime [žr. R I pirmos dalies punktą 1.13.1.a)]. Dėl šios priežasties ji negali būti statistu. Todėl paaiškinimas ką ir nuo ko gelbsti juodų paprasta šaškė 35 yra nereikalingas.

[Valdas Bieliauskas]

 

№13

http://i58.tinypic.com/2ljl647.png

[Аleksandr Polevoj]

 

Neišsprendžiamumas : 31,12(38,27),31,7(08),1(23),6(24),39(30)=   [Viktor Šulga]

 

Problema turi sprendimą: 31,12(38,27),31,7(08),39(12),18(204),12(34),30,7(33),42(39),38(23),1(28),29

(19 a),45(43),49(32),504(37),50+
a (40),45(33),29(43),40(49),35(21),45(3),35-24(21),23(17),18(3),40(21),34+  

[Virmantas Masiulis]

 

Problema turi sprendimą : 31,12(38,27),31,7(08)39+   [Miljenko Lepšic´]

 

№16

http://i57.tinypic.com/5wmqzo.png

leksandr Polevoj]

 

http://i57.tinypic.com/2427dz8.png

leksandr Polevoj]

 

№21   

Juodų paprasta šaškė 5 yra pozicijos silpnoji grandis. Pašalinus ją iš pradinės pozicijos šalutinis sprendimas neaptinkamas.  Išvada – juodų šaškė 5 yra statistas.

 [Аleksandr Liachovskij] 

 

Nesutinku su A.Liachovskio išvada dėl problemos Nr.21. Prašau skaityti R I pirmos dalies punkto 1.5.1.b)  «Taisyklių Išimtis».

 [Rimas Mackevičius]

 

Pagal R I pirmos dalies punkto 1.5.1.b) «Taisyklių Išimtį» Endšpilio pozicia su juodomis paprastomis šaškėmis 5, 36 ir baltų dama viename iš laukelių  14, 19, 23, 28, 32, 37, 46 yra leistina, jei nors viena iš šių juodų paprastų šaškių iki tokios Endšpilio pozicijos susidarymo dalyvavo problemos žaidime (žr. R I pirmos dalies punktą 1.13.1.), o baltų damos paskutinis ėjimas buvo tikslus.

Iki problemos Nr.21 tokios Endšpilio pozicijos susidarymo žaidime dalyvavo juodų paprasta šaškė 36, kuri yra būtina pradinės padėties konstrukcijoje [žr. R I pirmos dalies punktą 1.13.1.d)].

[Valdas Вieliauskas]

 

№22  

Sutampa :

http://i57.tinypic.com/oavn7q.png

leksandr Polevoj]

 

№26   Šalutinis sprendimas – 1.2 6 2.28 32 3.20  4.30-24  5.48 35 6.42+  

leksandr Liachovskij, Viktor Šulga, Virmantas Masiulis]

 

№28

http://i59.tinypic.com/2v820oz.png

leksandr Polevoj]

 

№29

http://i57.tinypic.com/o586r5.png

leksandr Polevoj]

 

№30  

Šalutinis sprendimas - 1.18 11 2.7  3.1  4.48+    [Аleksandr Liachovskij

 

18?(38,49) – šioje pozicijoje mano nuomone laimėjimo nėra : jei 10, tai (23), o jei 3 tai (383)    [Miljenko Lepšic´]

 

 №32

http://i61.tinypic.com/2mx0cr9.png

[Аleksandr Polevoj]

 

http://i60.tinypic.com/vdfuv6.png

[Аleksandr Polevoj]

 

Motyvas panaudotas :

leksandr Liachovskij]

 

№33

http://i58.tinypic.com/rw29g4.png

[Аleksandr  Polevoj]

 

№35

http://i59.tinypic.com/3020wmo.png

[Аleksandr Polevoj]

 

№36

http://i61.tinypic.com/34e9m36.png

[Aleksandr Polevoj]

 

http://i62.tinypic.com/2i7of3o.png

[Аleksandr Polevoj]

 

http://i60.tinypic.com/11t1r3o.png

[Aleksandr Polevoj]

 

Juodų ėjimas kertant 4x46 dviem galimais būdais nėra tikslus «Malūno kirtimas», o dualė, kuri brokuoja problemą   [Virmantas Masiulis]

 

Kirtimą 4x46 atlieka ne juodieji, o baltieji. Šis ėjimas iš tikro yra tikslus «Malūno kirtimas». Sutinkamai su R I pirmos dalies punktu 1.10. tikslus «Malūno kirtimas» prie dualių nepriskiriamas. Tikslaus «Malūno kirtimo» trajektorija nevisada yra tikslus ratas. Judėjimas ratu nebūtinai vyksta idealia rato trajektorija.

[Valdas Вieliauskas]

 

 

 

Pastabų autoriai :

 

Genadij Andrejev (Latvija)

Valdas Bieliauskas (Lietuva)

Miljenko Lepšic´ (Croatia)

Аleksandr Liachovskij (Baltarusija)

Rimas Mackevičius (Lietuva)

Virmantas Masiulis (Lietuva)

Аleksandr Polevoj (Israel)

Viktor Šulga (Baltarusija)

 

 

 

Valdas Вieliauskas                                                                                                                                                                2014-10-11

 

 

                                                Copyright © 2008-2014 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator