Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

Kompozicijų sudarymas

2014 m. Lietuvos šaškių (100) kompozicijų sudarymo čempionatas

 

Etiudai – 100

                Kadangi kiekvieno dalyvio vietos skyriuje yra nustatomos sumuojant dalyvio taškus už jo keturis geriausiai įvertintus kūrinius, tai nebetenka prasmės atskiro sąrašo su kompozicijų užimtomis vietomis pagal jų preliminarius įvertinimus publikacija.

2014 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato preliminarūs rezultatai

«Etiudai -100»

     Sutinkamai su skyriaus teisėjo A.Kogotko (Baltarusija) preliminariais įvertinimais nekorektiškais su įvertinimu  «0» taškų yra pripažinti sekantys etiudai – Nr.05, Nr.14, Nr.16, Nr.24, Nr.25, Nr.26.

     Papildomos pastabos (pirmtakai, etiudų neatitikimas R I antros ir trečios dalių reikalavimams) ir galimi autorių, kurių pozicijos buvo įvertintos  «0» taškų protestai priimami iki 2014-10-14 laiškais internetu adresu – <Valdas Bieliauskas> bieliauskas@mail.ru arba pašto laiškais adresu – Stasys Žilevičius, Šaulių 19-1, Skuodas LT 98124.

2014 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato

«Etiudų-100» skyriaus pastabos

Nr.02   Su «А» variantu ne viskas taip aišku kaip kad nurodė autorius :

A (47),38/33(33/24/20 A1),25+

Jei balti eina į 38, o juodi kerta į 33, tai viskas tvarkoje. Jei juodi kerta į 24/20 atsiranda dualė – į laukelį 25 galima kirsti dviem kryptimis. Tai būtų antra dualė, kuri brokuoja variantą. Tačiau svarbiausia, kad baltiems žaidžiant į 33, juodieji tegali atsakyti 24/20 – antra dualė brokuoja variantą visai. Išvada :  «А» variantas brokuojamas dėl dviejų dualių.

[Virmantas Masiulis]

Tai klaidingas tvirtinimas. Po (24/20) balti atlieką ėjimą – 15x35. Ir šis ėjimas yra tikslus. Sutinkamai su R I punktu 1.10. šis ėjimas yra vadinamas tiksliu «Malūno» kirtimu arba pagal šaškių  žaidimo taisykles toks ėjimas yra tikslus kirtiminis ėjimas baltų dama : šaškės judėjimas iš laukelio į laukelį.

Išvada :  «А» variante yra viena leistina dualė 38/33.[Valdas Bieliauskas]

Nr.03

Pagrindinio varianto sprendimas nedavestas iki Finalo.

«C» varianto sprendime nereikėjo nurodyti paskutinio baltų ėjimo.

«Е» varianto sprendimas nedavestas iki Finalo.

[Virmantas Masiulis]

Nr.05   Šalutinis sprendimas – 18+ arba 39+   [Virmantas Masiulis]

Nr.08

http://i60.tinypic.com/2hd32gh.png

I.Kobcev «Ladja», Nr.19, 2004.10.06 [Аleksandr Polevoj]

Nr.09

http://i60.tinypic.com/2ds4ft0.png

V.Vorušilo Baltarusijos čempionatas, 2014 [Аleksandr Polevoj]

Nr.10   Neatitinka Klaidinančio kompozicinio varianto reikalavimų (žr. R I trečios dalies punktas 3.1.9.) – Z. 28?(22),16(43/44=)

[Virmantas Masiulis]

Nr.11  VP 4(28),15(37),47(30 A) – М.Lepsic´, 2009 – 459 Z.,Z1.(35 B),34(33),15(41),30 Z2.,36+

A (33),15(41),23(47),239+

B (32),23(38),35(42),37+

Z. 40?(33=)

Z1. 50?(32),39(38=)

Z2. 23?(40=)

Pagrindinio varianto ėjimą į laukelį «29» reikia rašyti – 459. Autorius sprendime neužrašė būdingo varianto – (41 С),30,36+   С (40,33),15(41),23(47),23-29+

Užrašinėti tokius klaidinančius variantus, mano nuomone, yra netikslinga.

Klaidinantis variantas Z1. – nekorektiškas : 50?(32),39(38)= arba (41),36(37/38,42)=

[Miljenko Lepšic´]

http://i57.tinypic.com/148g75f.png

M.Lepšic´ «1000 mini», 2009 [Аleksandr Polevoj]

http://i58.tinypic.com/nlweaw.png

A.Fedoruk L.Vitoškin «Antologija-3-653», 1999 [Аleksandr Polevoj]

http://i62.tinypic.com/s6uglc.png

A.Kačiuška Lietuvos čempionatas, 2014 [Аleksandr Polevoj]

Nr.12

http://i61.tinypic.com/2ptrnds.png

M.Lepšic´ Forumas «MiF», 2014.04.29. [Аleksandr Polevoj]

http://i59.tinypic.com/2q8zuo8.png

M.Lepšic´ Forumas «MiF», 2014.04.29. [Aleksandr Polevoj]

«B» varianto sprendimas nedavestas iki Finalo. [Virmantas Masiulis]

Nr.13  

Po 48 buvo galimas toks variantėlis – (27),47+   [Miljenko Lepšic´]

48(27),38/47+    [Valdas Bieliauskas]

Nr.14   Sutampa su K.Chaleckij etiudo šalutiniu sprendimu :

К.Chaleckij  2(35),21(49 А),28,28-11+ А (250),23-19(49),35,49+ «Dambrete», 1972.

Šalutinis etiudo sprendimas nurodytas pirmoje A.Gimbuto knygoje «Klaidų antologija», puslapis 57 – 2(35),1(250),16(34 А),40+   А (44),6(40),44,25+.

[Virmantas Masiulis]

Nr.16 

Tai J.Bastiaannet etiudo ištaisymas :

http://i62.tinypic.com/2iq8nn.png

leksandr Polevoj]

Skanas iš žurnalo «DAMMEN», #112, 1996 metų vasaris :

[Sergej Juškevič]

N.Šapoval , «Dambrete», 1987.
15(43 A),15-24,48,39,50+
A (34),42(39),48(44),48-30,49+

Kūrinėlis turi šalutinį sprendimą - 24+, kuris lengvai pašalinamas :

Šalutinis sprendimas išnyko. O visa kita išliko kaip ir buvo. Tačiau negi ištaisymo autorius gali pasirašyti žemiau diagramos ? Tai būtų suprantama, jei nebuvo žinomas pirmas atvejis. Kitaip toks autorystės ieškojimas nebesuprantamas. Prašau manes nejuokinti, nes tokiu atveju gali atsirasti ir dar vienas «autorius» su sekančia pozicija :

Šios idėjos įgyvendinimui tai ko gero ir būtų optimali pozicija.

Net papildžius ar pagerinus etiudo turinį kokiu nors klaidinančiu variantu, geresne pradine padėtimi, įdomia įžanga, nežymiu «van der Katiucha» variantėliu būtų tiesiog nepadoru  pretenduoti į autorystę ar bendraautorystę. Ieškoti bendraautorystės galima ir reikia, kai naujo autoriaus indėlis į kūrinį yra pakankamai ženklus. Dalyvavimas varžybose su tokiu «ištaisymu» (žinant iš anksto apie pirmtaką) ar tokio «kūrinio» vertinimas yra auksčiau mano supratimo. Suprantama, kad nėra būtina sutikti su mano nuomone. Tačiau koks gali būti pasitenkinimas naujam «autoriui» gaunant mažesnį nei 25 taškų įvertinimą? Juk elementaraus etiudo įvertinimas – 25 taškai.

[Miljenko Lepšic´]

Nr.19

Variantas «Н» - neatitinka R I trečios dalies punkto 3.1.7. reikalavimų.

Variantas «J» - neatitinka R I trečios dalies punkto 3.1.7. reikalavimų.

[Valdas Bieliauskas]

Nr.24  

С=В1    [Miljenko Lepsic´]

Dalyvavo PWCE-2. Neatitinka čempionato Nuostatų punkto 2.6.3. reikalavimų.

http://i62.tinypic.com/2mms4kg.png

[Аleksandr Polevoj, Rimas Mackevičius]

Nr.25   Sutapimas  :

http://i59.tinypic.com/28ajgh4.png

[Аleksandr Polevoj]

Nr.26   Varianto «B» nėra, nes po (43) galima 12/8/3 ir jokio Finalo nematyti.

[Miljenko Lepšic´]

Variantas «В» egzistuoja. Tiesa, autorius sprendimo nedarašė iki Finalo –

В (43),12/8/3(21,40),17(45),50+   [Vаldas Bieliauskas]

Savo etiudo perkėlimas į «didžiają lentą» : 

      http://i61.tinypic.com/eikrv6.png

[Аleksandr Polevoj]

 

2011 metų Lietuvos  čempionato teisėjo P,Škludov pastaba (raudona spalva) skirta J.Šiožinio etiudui :

dc3(ad4 A,B),hc3(bd2),ed6(ab4),da3(hg3),ac5(gh2),cg1+

A (ag7),hb6(ac7),ed8(hg3),db6(gh2),bg1+

B (bd2),ed6 [šalutinis sprendimas –  е7(hg3),ef6,h2+] (ab4 C),da3(hg3),ac5(gh2),cg1+

C (hg3),dh2(ab4),he5(ag7),ha5+

[Dėl šalutinio sprendimo išliko 2 kompoziciniai variantai]

P.Škludov įvertinimas – 1,5 taško (pagal dešimties balų vertinimo skalę)

Apgailestautina, bet teisėjo išvada buvo klaidinga. Etiudas turi tris kompozicinius variantus :

dc3(ad4 A,B),hc3(bd2),ed6(ab4),da3(hg3),ac5(gh2),cg1+

A (ag7),hb6(ac7),ed8(hg3),db6(gh2),bg1+

В (bd2),ed6/e7(ab4,hg3),ac5(gh2),cg1+

[Vаldas Bieliauskas]

Nr.27  

Grubus motyvas su vienu tiksliu kompoziciniu variantu «A», kuris ir turėjo būti pagrindiniu variantu. Sprendime nenurodyta dualė – 30,49(14),49-27,42/48...

Sprendimą buvo galima užrašyti tokiu būdu : :

30,49(371 А),49-27,31,47+

А (14),49-27,42/48(41),37,42(19 В),15(37 С),10+

В (20,37),47+

С (23),20(28),42+

[Miljenko Lepšic´]

Pastabų autoriai :

Valdas Bieliauskas (Lietuva)

Sergej Juškevič (Ukraina)

Miljenko Lepšic´ (Croatia)

Virmantas Masiulis (Lietuva)

Аleksandr Polevoj (Israel)

 

Кoordinatorius    

V.Bieliauskas                                                                                                                                                                          2014-09-14

 

 

 

 

                                                Copyright © 2008-2014 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator