Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

Kompozicijų sudarymas

2014 m. Lietuvos šaškių (100) kompozicijų sudarymo čempionatas

 

Etiudai – 100

 

2014 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato

galutiniai rezultatai

«Etiudai -100»

 

 

 

Vieta

 

Dalyvis

 

Įvertinimai

Taškų suma už keturis geriausius kūrinius

1

2

3

4

1.

Virmantas Masiulis (Kaunas)

45+50+53.5+47.5+52.5+60

216.0

2.

Valdas Bieliauskas (Badajoz)

52+57.5+60+41+0

210.5

3.

Algimantas Kačiuška (Šiauliai)

31.5+21.5+22.5+25+7.5+5

100.5

4.

Rimas Mackevičius (Vilnius)

12.5+3.75+0+5+0+32.5

53.75

5.

Jonas Šiožinys (Vilniaus rajonas)

0+0+0+2.5

2.5

 

 

2014 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato «Etiudų-100» skyriaus įvertinimai

 

Skyriaus teisėjas – А.Kogotko (Baltarusija) 

 

Kūrinys Teisėjo komentarai Įvertinimas
1 2 3
1 Dalyvavo TK “Israel-2012“, B19 52
2 Neblogo turinio etiudą kiek gadina paruoštas baltų šaškių kirtimas 57,5
3 Pikantiškas kūrinys! 60
4 Dalyvavo “Israel-2012“, B24 41
5 Šalutiniai sprendimai naikina kūrinį 0
6 Dalyvavo “Israel-2012“, B18  31,5
7 Dalyvavo “Israel-2012“, C23 21,5
8 Įdomus pagrindinio varianto originalus žaidimas. Kiti variantai ganėtinai šabloniški 22,5
9 Žinomi žaidimo elementai 25
10 Nieko neišsiskiriantis forsuotas tesinys daugiau primenantis įprastą baigmę  7,5
11 Artimi idėjiniai pirmtakai 5
12 Naujų žaidimo elementų nėra. Eilinis kūrinys 12,5
13   3,75
14 Sutapimas 0
15   5
16 Autorius ištaisė svetimą etiudą,  tačiau neįnešė jokio savo indėlio į kūrinio turinį 0
17 Nesudėtingas, trafaretinis turinys 32,5
18   45
19   50
20 Dalyvavo TК „Israel-2012“, C02  53,5
21 Dalyvavo TК „Israel-2012“, B31 47,5
22   52,5
23 Pagal turinį ko gero vienas geriausių čempionato kūrinių 60
24 Dalyvavo PWCE-2 0
25 Sutapimas 0
26 Kadangi autoriaus etiudas «mažoje lentoje» 2011 metų Lietuvos čempionate  jau gavo teigiamą įvertinimą, tai šiame čempionate E26 yra nebevertinamas 0
  Grubus motyvas su vienu tiksliu kompoziciniu variantu «A», kuris ir turėjo būti pagrindiniu variantu. Sprendime nenurodyta dualė – 30,49(14),49-27,42/48...  
  Sprendimą buvo galima užrašyti tokiu būdu : :  
  30,49(371 А),49-27,31,47+  
  А (14),49-27,42/48(41),37,42(19 В),15(37 С),10+  
27 В (20,37),47+ 2,5
  С (23),20(28),42+  
  [Miljenko Lepšic´]   

 

2014 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato

«Etiudų-100» skyriaus papildomos pastabos

 

Nr.02   Etiudo Nr.02  kontrpastaboje yra du netikslumai :

1. Etiudų skyriaus varžybos vykdomos pagal RIE reikalavimus. Tačiau šiose taisyklėse nėra aprašytas «kirtimas Malūnu», o daryti nuorodą į «Problemų» žanro Tarptautinių Taisyklių (RI) tekstą yra nekorektiška. Kaip ir «Problemų» žanro Tarptautinėse Taisyklėse (RI)  nėra aprašyti klaidinantys pėdsakai, todėl čempionato skyrių «Problemos-100» ir «Daminės problemos-100» kompozicijų sprendimuose reikia eliminuoti visus variantus pažymėtus «Z» ir «Y».

2. Neteisingai suprantate «kirtimas Malūnu» sąvoką (adresuota V.Bieliauskui – pastaba V.B.). Citata iš RI : «Tai yra tikslus ėjimas kertant, kurio eigoje kertančioji šaškė atlieka judėjimą ratu. Toks šaškės ėjimas gali susidėti tik iš šio vienintelio judėjimo. Tokiu atveju šis ėjimas prasideda ir baigiasi viename ir tame pačiame laukelyje. Tačiau yra leistina, kad tokiame ėjime (judėjimas ratu) gali būti ir kitas arba papildomas šaškės judėjimas. Šiuo atveju šaškės judėjimas ratu būtų sudėtinė viso ėjimo kertant dalis.»  

     Paskutiniu atveju rato formos kirtimas yra sudedamoji ėjimo kertant dalis. Gi kita sudedamoji ėjimo dalis neturi nieko bendro su kertančiosios šaškės judėjimu rato forma – laukelis 33 kirtimo metu lieka «nepaliestas». Kertančioji šaškė neatlieka pilno judėjimo visu rato perimetru. Todėl tokį sudėtinį (dvigubą) kirtimą negalima priskirti prie «kirtimo Malūnu». Pateikiu pavyzdį, iš kurio matyti koks būtent turi būti šaškės judėjimas ratu, kai «kirtimas Malūnu» yra sudedamoji sudėtingesnio kirtimo dalis.

 14106941357                              

[Virmantas Masiulis]

 

Tarptautinių Taisyklių (RI) antros dalies punktas 2.3. skelbia, kad teisėjų žiuri kūrinius vertina pagal jų autorinius sprendimus. Todėl apie kūrinių sprendimų taisymą negali būti jokios kalbos.

[Vаldas Bieliauskas]

 

Dėl p. V.Masiulio pastabos pirmo punkto

     Valdo pastaba – atsakymas į p. V.Masiulio tvirtinimą, kad etiudo Nr.02 «A» variantas turi dvi duales. Valdas paaiškino, kad variante «A» nėra dviejų dualių, kad p. V.Masiulio dualei priskirtas ėjimas yra viena iš «kirtimo Malūnu» atmainų.

     Mano nuomone, Valdas parodė, kad bet kuri konkreti diskusija yra naudinga. Gal ne tiek patiems kompozitoriams kiek kompozicijos tema skaitantiems šaškių mėgėjams. O šių mėgėjų iš tikro yra žymiai daugiau nei pačių kompozitorių. Manau, kad vedamas mano aukščiau išdėstytų samprotavimų Valdas savo atsakyme geranoriškai parašė daugiau nei buvo reikalinga.

     Į šį geranorišką ketinimą p. V.Masiulis replikavo, kad Valdo pastaba yra nekorektiška, nes Tarptautinėse «Etiudų» žanro taisyklėse (RIE) nėra «kirtimo Malūnu» aprašymo.

     Kokią išvadą galima padaryti?

     Iš tikro Tarptautinėse «Etiudų» žanro taisyklėse nėra aprašytas «kirtimas Malūnu». Man aišku, kad Valdas tai žinojo ir be p. V.Masiulio. Matomai, kad nebeverta daryti pataisų pastabų suvestinėje, tačiau tapo aišku, kad iš Valdo pusės būtų buvę teisingiau, jei jis į p. V.Masiulio repliką būtų paprasčiausiai atsakes jog pastarasis turi žinoti šaškių žaidimo taisykles. Pagal šias taisykles «ėjimu» yra vadinamas šaškės judėjimas iš vieno laukelio į kitą. Štai citata iš FMJD taisyklių punto 3.2. : «Le déplacement d'une pičce, d'une case ŕ une autre du damier, est appelé "coup"». Vertimas : «Šaškės judėjimas iš vieno šaškių lentos laukelio į kitą yra vadinamas “ėjimu“». Tokiu būdu ėjimas 15x35 yra šaškės judėjimas iš laukelio 15 į laukelį 35 yra tikslus ėjimas. Tuo Valdui ir reikėjo baigti atsakymą.

Dėl p. V.Masiulio pastabos antro punkto

Čia svarbiausias momentas yra p. V.Masiulio sąvokos «judėjimas ratu» supratimas. Neginčityna, jog p. V.Masiulis mano jog sąvoką «judėjimas ratu» ėjimo metu reikia suprasti kaip šaškės judėjimą idealiu ratu. Tačiau šito negali būti net teoriškai. Štai

«judėjimo ratu» pavyzdys :

14107748855

Baltų ėjimas – 48x48+

Šis ėjimas vadinamas «kirtimas Malūnu», todėl, kad po šaškės 48 ėjimo iš kairės į dešinę arba iš dešinės į kairę gaunamas vienas ir tas pats Finalas. Toks šaškės «judėjimas ratu» primena malūno sparnų sukimasi ratu priklausomai nuo vėjo krypties. Tačiau ar ėjimas «kirtimas Malūnu» IŠ TIKRO reiškia «judėjimą ratu» tiesiogine šių žodžių prasme? Aišku, kad ne! Ėjimas 48x48 susideda iš sekančių baltų damos žingsnelių : 48x37 – 37x28 – 28x39 – 39x48. Kiekvienas iš šių baltų damos žingsnelių yra judėjimas tiesiąja : iš laukelio 48 į laukelį 37 peršokant per šaškę 42 ir t.t. Mūsų  «judėjimas ratu» 48x48 yra keturių žingsnelių tiesiąja suma. Tai greičiau primeną kvadratą.

     Sąvokos «judėjimas ratu»  negalima suprasti kaip judėjimą geometriškai idealaus rato perimetru. Tai yra sąlyginis «rato» pavadinimas. Išsireiškimas «Malūnas» taip pat neatitinka malūno reikšmės tikrovėje. Tai suprantama kaip malūno sparnų judėjimo ratu efekto sąlyginis pritaikymas apibudinti šaškės judėjimą (ėjimą).

     Iki šiol man atrodė, kad terminas «judėjimas ratu» yra  tinkamas išreikšti iliuzinį «Malūno» efektą. Tačiau šios sąvokos p. V.Masiulio supratimas kitaip mane verčia  padaryti išvadą, kad «Problemų» žanro Tarptautinių taisyklių tekste rusų kalba  tikslingiau būtų pavartoti kitą terminą - «sukamasis judėjimas» («un mouvement de rotation»). Būtent taip parašyta 2002 metų Tarptautinių taisyklių tekste prancūzų kalba :  «Le coup du moulin s’exécute lors d’une prise exacte durant laquelle une pičce effectue un mouvement de rotation». Tekstas prancūzų kalba neteko pirmenybės prieš taisyklių tekstus kitomis kalbomis 2010 metais po to kai p. V.Matus atliko  pakeitimus taisyklėse.

[Sergej Juškevič]

 

Tarptautinių Taisyklių (RI) antros dalies punktas 2.3. skelbia, kad teisėjų žiuri kūrinius vertina pagal jų autorinius sprendimus. Todėl apie kūrinių sprendimų taisymą negali būti jokios kalbos.

[Vаldas Bieliauskas]

 

Preliminarus įvertinimas nesikeičia.

[Aleksandr Kogotko]

 

Nr.08   Nemanau, kad šis I.Kobcev miniatiūros nekompozicinio/neteminio varianto endšpilis yra Idėjinis antrininkas/panašumas šiam etiudui.

[Algimantas Kačiuška]

 

Šiuo atveju nėra tiek svarbu ar I.Kobcev kompozicija yra idėjinis pirmtakas.  Gal greičiau taip, negu kad – ne. Jei pagrindinis variantas nebūtų originalus, tai ir vertinti nebūtų ko. Ir nežymūs variantėliai yra, ir ABC, bet visi jie neišraiškūs.

Preliminarus įvertinimas 17.5 taško padidinamas iki 22.5 taško.

[Aleksandr Kogotko]

 

Nr.11   Nesuprantu, kodėl pastabose šalia tikrų Idėjinių antrininkų/panašumų nurodytas šis mano etiudas...šiam mano etiudui.

[Algimantas Kačiuška]

 

Pastabų suvestinėje prie etiudo Nr.11 yra trys diagramos. Dvi pirmos patalpintos kaip pagrindinė informacija, o trečia (apatinė) kaip pagalbinė informacija. Tačiau teksto, kad dviejose pirmose diagramose yra nurodyti idėjiniai pirmtakai pastabų suvestinėje nėra. Idėjiniai pirmtakai ar ne sprendžia teisėjas. Trečioje (apatinėje) diagramoje parodytas ne etiudas Nr.11, o jo fragmentas. Taigi, ši diagrama skirta etiudui Nr.11. Po to, kai šiam etiudui buvo gauta papildoma pastaba koordinatorius skyriaus teisėjui uždavė klausimą. “Esu priverstas paklausti ar vertinant etiudą Nr.11 Jūsų nesuklaidino trečia (apatinė) diagrama?“

[Valdas Bieliauskas]

 

Aišku, kad yra nurodytas etiudo Nr.11 fragmentas. Man suprantama kodėl Jūs nurodėte šį fragmentą, kad būtų lengviau orientuotis šioje situacijoje. Su šia diagrama žymiai lengviau ir paprasčiau skirti įvertinimą.

Preliminarus įvertinimas nesikeičia.

[Aleksandr Kogotko]

 

Papildomų pastabų autoriai :

 

Valdas Bieliauskas (Lietuva)

Sergej Juškevič (Ukraina)

Algimantas Kačiuška (Lietuva)

Aleksandr Kogotko (Baltarusija)

Virmantas Masiulis (Lietuva)

 

 

  Koordinatorius

  V.Bieliauskas                                                                                                                                                                       2014-10-15

 

                                                Copyright © 2008-2014 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator