Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

Kompozicijų sudarymas

2014 m. Lietuvos šaškių (100) kompozicijų sudarymo čempionatas

 

Etiudai – 100

 

Skyriaus teisėjas – A.Kogotko (Baltarusija)

 

Dalyviai :

1.Valdas Bieliauskas (Badajoz) – 01-05]

2.Algimantas Kačiuška (Šiauliai) – 06-11]

3.Rimas Mackevičius (Vilnius) – 12-17]

4.Virmantas Masiulis (Kaunas) – 18-23]

5.Jonas Šiožinys (Vilniaus rajonas) – 24-27]

 

14034747501  14034748379    14034750002  14035346555

01]  V.Bieliauskas      02]  V.Bieliauskas      03]  V.Bieliauskas      04]  V.Bieliauskas      05]  V.Bieliauskas

 

01] 02.08.11.17.19.22.36 (7) // D25.D29.D49 (3)

Etiudo sprendimas lyginant su TK “Israel-2012“ dalyvavusio etiudo B19 sprendimu papildytas variantais B ir B1.

9(27 A,B),3(08 C,D),6(41 E),13,12,46+

A (21),7,47(24 F),15(41),32(47),32-38(20),16+

B (12),16(21 B1),24(08),2(41),9-13(46),32+

B1 (27),24(08),2(41),9-13(47),38+

C (23),16(7),2(41),14(47),24+

D (17),26(08),3(41),47(46),41,13+

E (23),1(41),9-18(46/47),28/33+

F (16),32 [arba 49-38(21),16(24),15(41),32(47),32-38(20),2+] (24),

15(21),16(41),32(47),32-38(20),2+

Dalyvavo TK “Israel-2012“, B19.

 

02] 11.23.27.30.D50 (5) // 43.44. D15.D20 (4)

438(42 А),47(35 В),36 Z.(32),10(40 С),6(38 D,E),27(42),38,35+

A (47),38/33(33/24/20 A1),25+

A1 (29),35+

B (34),47-29(31),16 Z1.(40 F),11(45),50(37),47+

C (29),37(33),48(40),22(38),6(45),50+

D (45),47(50),47-33(28),33(37),47+

E (37),47(45),50+

F (37),47(39),49+

Z. 10?(16 Y.),21,36(32),41(38),47(43=)

Y. (40?),7(44),40+

Z1. 36?(39),33,27(33),49(39 Y1.,Y2.=)

Y1. (16?),43(21,39),49+

Y2. (17?),43(22),16(39),11+

 

03] 10.13.35.36.D28 (5) // 22.33.D01.D03 (4)    

6 Z.(17 A),15(41 B),14 Z1.(40),46(44),32(50 C),15-10+

A (50),25,15(41 D),30,36+

B (40),14(44 E),41,33-29,50+

C (49),43(29),33/47+

D (40),34,47+

E (45),15-10(50),5+

Z. 3-17?(50),17-6,15(41 Y.),23(40 Y1.),45(46=)

Y. (40?),45,23(47),23-29+

Y1. (46?),5(40),33(45),50+

Z1. 10?(40),46(44),32 Z2.(49 Y2.=)

Y2. (50?),3-14+

Z2. 21(49 Y3.=)

Y3. (50?),21-32+

 

04] 03.09.11.27.36. D47 (6) // D10.D26.D35 (3)

15(17 A,B,VP1),08,35-24,14+

A (471),358,46(32),6(41),28(47),28-33+

B (31),37(361),46(36),41,35-24,6+

VP1 (16),26-08,35-24,14+

Dalyvavo TK “Israel-2012“, B24.

 

05] 22.37.41 (3) // 33.D30.D40.D46 (4)

49(27 A),16(47),19(2 B),35+

A (47),11,2+

B (35),16-2+

 

        

06]  A.Kačiuška          07]  A.Kačiuška          08]  A.Kačiuška          09]  A.Kačiuška          10]  A.Kačiuška

 

 

06] 24.30.35.43 (4) // D04.D18.D23 (3)

VP 32 Z.(29 A,a),48(40),25(45),4-10 arba 39(50),39 arba 4-10 (5 B,C),46+

A (48),37,18(29),25(40),39(45),50+

B (46),5+

C (41),46+

Z. 19?,49(34),44(340 Y.=)

Y. (350?),35(39),49+

a (49),38/43+ arba 18-13,18 etc.+

Dalyvavo TK “Israel-2012“, B18

 

07] 11.28.34.35.40 (5) // D03.D45 (2)

VP 25(39 A,A1),43(40),49(45),40,6+

A (44),6(49),44+

A1 (32),7/2(44),11 etc.+

Dalyvavo TK “Israel-2012“, C23

 

08] 17.18.20.24 (4) // 10.34 (2)

VP 4(23 A),15(30 B),21,49 Z.+

A (172),15(27 C,a), 29+

B (21),30,26(40),17(45),50+

C (23),30,27/36(40),22(45),50+

Z. 26?(39),21(44 =)

a (28),30 + arba 29,38+

 

09] 16.29.40 (3) // 10.39.D25 (3)

VP 25-34(21 A,B),26(45),37 Z.(50),41(5 C),46+

A (45),23/18(50),5/4+

B (33),28,23,5+

C (46),5+

Z. 33?(50),37(41 Y.,Y1.=)

Y. (46?),5+

Y1. (5?),46+

 

10] 13.21.30.33 (4) // 06.10 (2)

VP 4(19),10(24),15(29),1(304 A),6(349),1 Z.(34),16(40),45(44),40+

A (35),34(40),16+

Z. 28?(22),16(44=)

 

        

11]  A.Kačiuška          12] R.Mackevičius     13] R.Mackevičius     14] R.Mackevičius     15] R.Mackevičius 

 

 

 

11] 10.22.25.32 (4) // 09.D45 (2)

VP 4(28),15(37),47(30 A),29 Z.,Z1.(35 B),34(33),15(41),30 Z2.,36+

A (33),15(41),23(47),239+

B (32),23(38),35(42),37+

Z. 40?(33=)

Z1. 50?(32),39(38=)

Z2. 23?(40=)

 

12] 20.24.36.38 (4) // D15.D48 (2)

34(41 A,B,C,D),30,36,22(45),50+

A (42),29,47+

B (30),14(43),38+

C (43),48(41),30,36,22(45),50+

D (25),47+

Publikacija – forumas internete «MiF», 2014-06-12

 

13] 17.19.22.31.33 (5) // 32.D25 (2)

48(36 A),27,47+

A (28),38,47+

Publikacija – forumas internete «Planet-ka», 2014-06-13

 

14] 25.D35 (2) // 07.27.D01 (3)

2(250),16(34 A),40+

A (44),6(40),44,25+

Publikacija – forumas internete «MiF», 2014-06-14

 

15] 21.44 (2) // 06.32.D02 (3)

11(27 A),50,33,1(33),34(39),49+

A (49),1,17+

Publikacija – forumas internete «MiF», 2014-06-16

 

        

 16] R.Mackevičius    17] R.Mackevičius    18]  V.Masiulis           19]  V.Masiulis           20]  V.Masiulis

 

 

16] 19.24.36 (3) // 32.D04.D44 (3)

44-28(30 A,B),10(34),22(41),327(47),41,4(22),27(40C),22(45),50+

A (41),14/10/5(47),327(38),32(49),272+

B (23),35(41),15(46),15-24+

C (39),49+

Publikacija – forumas internete «MiF»,  2014-06-16 

 

17] 14.15.31.36 (4) // 08.33.D50 (3)

3(140 A,A1,B),25(37),20,29,46+

A (41),20,29,47+

A1 (37),20,29,46+

B (150),26(19 C),25,43(47 B1),38(36),27+

B1 (46),32+

C (37),42(41),47(46),41+

Publikacija – forumas internete «MiF», 2014-06-17

 

18] 26.30.34.35 (4) // D20 (1)

38(31 A,B),21(36 C),32(39 D),37(40 E),23(34 F),28(44 G),23 =
A (350),49(35),43 =
B (39),27/16(44),43 =
C (37),12(350 H),8(35),26(41),48=
D (350),49(35),43 =
E (44/43),48 =
F (44/45),34 =
G (43),39 =
H (39),34 =

Publikacija : autoriaus blogas internete - http://mavir.blogas.lt, 2012-12-29

 

19] 18.21.22.23 (4) // D15.D40 (2)

45(26 A,B),38(31 C,D),38-29,26(28),3(33 E),9(23),14(29 F),20(34),38(40 G),33(45),                                                                                

50+                                                                                                                                                                                                                

A (227)50(22),45(26),7(261),16(282 H),42(36),37,46+                                                                                                                                

B (32),20(227 J,K),15(31 M),15-29+                                                                                                                                                            

C (27),16(31),38(36),38-29,46/37/32+                                                                                                                                                          

D (33),24(31 O),13,36+                                                                                                                                                                                 

E (32),9(23),20(28 P),42+                                                                                                                                                                             

F (28),32(39),49+                                                                                                                                                                                          

G (39),49+                                                                                                                                                                                                     

H (272),38(36),47+                                                                                                                                                                                        

J (26),14(228),50(22),45(27),36+                                                                                                                                                                  

K (217),20-29,37(31),26(28),3+                                                                                                                                                                    

M (26),10(28),12/7/1(33),46(39),18(49 N),31,50+                                                                                                                                        

N (261),37,34/30/25+                                                                                                                                                                                    

O (27),47(261),41(36),5/10/14/19(23),31+                                                                                                                                                   

P (37),14+                                                                                                                                                                                                      

Publikacija : autoriaus blogas internete - http://mavir.blogas.lt, 2014-03-14

 

20] 14.21.30 (3) // 08.12 (2)

7(26 A,B,C),1Z.(31),3(36),48(41),37,29(37),47+

A (27),1(34),40(32),49(37),32,3(32 D),20(37),47+

B (34),1(39),2(44),19,16+

C (35),1(27),3(32),20(37),47+

D (20),25(32),20(37),47+

Z. 3(35),20(40),1(44),33(49) =

Dalyvavo TK „Israel-2012“, C02.

 

       

21]  V.Masiulis           22]  V.Masiulis           23]  V.Masiulis          24]   J.Šiožinys            25]   J.Šiožinys           

 

21] 38.D33 (2) // 13.14.D10.D19 (4)

14-9(17 A,B),9-4(3),5(42/43 C),8(26),31,48/49+

A (15),9-4(43),24(47),41,49+

B (6),9-4(42),28(50),28,48+

C (25),24(383),30(34),23,49+

Dalyvavo TK „Israel-2012“, B31.

 

22] 07.33.34.39 (4) // 08.D17.D32 (3)

6Z.(12 A),17(40 B)28,35+                                                                                                                                                                             

A (11),17/22(40),23(38),35(43),13(49 C),40,2+                                                                                                                                           

B (38),49(40),35(43),49(48),43+                                                                                                                                                                   

C (48),3(42 D),31,23-12+                                                                                                                                                                             

D (39),30,23-14+                                                                                                                                                                                           

Z. 2(12 Y.) =                                                                                                                                                                                                  

Y. (40),11(404),32-28,33,50+                                                                                                                                                                       

Publikacija : autoriaus blogas internete - http://mavir.blogas.lt, 2013-12-27

 

23] 21.23.29.32.38 (5) // 08.49.D48 (3)

3(27 A),20Z.,Z1.(33),44(29 B),37,39,50+                                                                                                                                                     

A (26),20(33),14(28),10/5(31 C,D),26(39),17(33),37(383),29(43),39+                                                                                                        

B (42),38,39+                                                                                                                                                                                                

C (42),37,46(38),37+                                                                                                                                                                                     

D (39),34(31),34-23,26+                                                                                                                                                                               

Z. 14(28),20(283),15(31 Y.),26(34),12(37),12(37),40(372 Y1.) =                                                                                                                

Y. (34),25(31),10(327),41(42),47(48),20/15(48-37),42,493,26+                                                                                                                  

Y1. (43),26(48),29/23(39),43,29/23-42/37+                                                                                                                                                  

Z1. 3-25(33),25-43(29),26(34),25(31),39(42),33(47) =                                                                                                                                

Publikacija : autoriaus blogas internete - http://mavir.blogas.lt, 2013-11-09

 

24] 05.26.31 (3) // 10.14.42 (3)

4(36 A),14-9(41),37,3(37 B),14(42),37,36(10),41(15),37(20),42(25),48+

A (37),31,15(41),47(46),15,4+

B (31),36(38),4(42 C),10,47+

C (43),10,48+

 

25] 09.16.30.35.41 (5) // 26.37.D46 (3)

21(27 A),32,3,17(45),50+

A (32),3,25(31 B),26,17(45),50+

B (40),45(32),29(37),47+

 

 

 

26]   J.Šiožinys            27]   J.Šiožinys

 

26] 16.17.35.D21.D46 (5) // 38.D05.D49 (3)

382(28 A,B),32,12(21),26,17(45),50+

A (10),11,2,11(45),50+

B (43),12+

 

27] 10.25.31.36.37.44 (6) // 34.D01.D04.D15 (4)

30,49(14 A),49-27,48(41),37,42(19),15(23),20(28),42+

A (371),49-27,31,47+

 

 

Visų etiudų ( išskyrus 18] ) užduotis yra baltieji pradeda ir laimi.  Užduotis 18] yra  baltieji pradeda ir pasiekia lygiasias.

Pastabos priimamos iki galutinių rezultatų  paskelbimo.

Jei kurio nors dalyvio pašto laiškas koordinatorius pasieks po šio skyriaus pozicijų publikacijos, tai tokio dalyvio kūriniai bus nedelsiant įtraukti į čempionato «Etiudai-100» skyrių, jei jie neprieštaraus čempionato Nuostatams.

 

Koordinatoriai :

V.Bieliauskas

S.Žilevičius                                                                                                                                                                             2014 – 08 – 01

 

 

 

                                                Copyright © 2008-2014 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator