Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

Kompozicijų sudarymas

2014 m. Lietuvos šaškių (100) kompozicijų sudarymo čempionatas

 

Daminės problemos – 100

 

                Kadangi kiekvieno dalyvio vietos skyriuje yra nustatomos sumuojant dalyvio taškus už jo keturis geriausiai įvertintus kūrinius, tai nebetenka prasmės atskiro sąrašo su kompozicijų užimtomis vietomis pagal jų preliminarius įvertinimus publikacija.

2014 m. Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato preliminarūs rezultatai

«Daminės problemos -100»

     Sutinkamai su skyriaus teisėjo A.Kogotko (Baltarusija) preliminariais įvertinimais nekorektiška su įvertinimu  «0» taškų yra pripažinta viena daminė problema – Nr.12.

     Papildomos pastabos (pirmtakai, daminių problemų neatitikimas R I pirmos ir antros dalių reikalavimams) ir galimi autorių, kurių pozicijos buvo įvertintos  «0» taškų protestai priimami iki 2014-10-14 laiškais internetu adresu – <Valdas Bieliauskas> bieliauskas@mail.ru arba pašto laiškais adresu – Stasys Žilevičius, Šaulių 19-1, Skuodas LT 98124.

2014 metų Lietuvos šaškių kompozicijų sudarymo čempionato daminių problemų-100 skyriaus pastabos

Nr.04   Neekonomiška dviejų baltų šaškių auka variante «А» 

 [Valdas Bieliauskas]

Nr.05   Neekonomiška dviejų baltų šaškių auka variante «B» 

[Valdas Bieliauskas]

Nr.07  

M.Levandovskij «Šaškės», Nr.9-4533, 1987 [Аleksandr Polevoj]

Nr.08   Juodų dama «34» pakeitus paprasta šaške sprendimo eigoje atsiranda šalutiniai sprendimai, neekonomiškas atidavimas.   [Virmantas Masiulis] 

Nr.09   Po trijų ėjimų – A.Kirilov etiudas  - «1000 mini», 2009     

[Michail Cvetov]    

http://fmjd.org/dias2/save/14072371982.png

[982] A.Kirilov, «Šaškės» 1899 m.  [Miljenko Lepšic´]

Nr.10  neekonomiškas dviejų baltų šaškių atidavimas trečiame sprendimo ėjime

[Michail Cvetov, Miljenko Lepšic´]

J.Bastiaannet «Šaškės», Nr.9 [2424], 1979 [Aleksandr Polevoj]

Nr.11 

V.Trofimenko L.Vitoškin  «A-1-575», 1995 [Aleksandr Polevoj]

V.Trofimenko etiudo pirmos publikacijos patikslinimas :

[838] VII Ukrainos čempionatas, 1993 metai.   [Miljenko Lepšic´]

Nr.09, Nr.10, Nr.11   Pastabos autorius užsiduoda klausimu «Ar galima vertinti tokias damines problemas, kurių sprendimo eigoje dalyvaujant dideliam šaškių kiekiui atkartojami nesudėtingi ir neoriginalūs motyvai. Viso pozicijos Nr.10 pradinėje padėtyje dalyvauja devynios juodų ir aštuonios baltų šaškės. Ir visa tai dėlto, kad paprastutės kombinacijos dėka sprendimo eigoje panaudoti sąlyginai paprastą (4x2D) motyvą.». Pastaba baigiasi retoriniu pastabos autoriaus klausimu. «Prašau atsakyti, kokia prasmė yra vertinti tokias pozicijas ir kokia tokiu atveju yra daminių problemų žanro esmė ?»

[Miljenko Lepšic´]

Nr.12   Jėgų santykis pradinėje problemos padėtyje neatitinka R I pirmos dalies punktų 1.17.2.b) ir 1.17.3.b) reikalavimų   [Valdas Bieliauskas, Rimas Mackevičius]

Taip pat pateikiu R I pirmos dalies punkto 1.4. citatą :

«....neekonomiški atidavimai nepriskiriami prie negatyvių problemos veiksnių....»   [Valdas Bieliauskas]

Pastabų autoriai :

Valdas Bieliauskas (Lietuva)

Мichail Cvetov (Israel)

Miljenko Lepšic´ (Croatia)

Rimas Mackevičius (Lietuva)

Virmantas Masiulis (Lietuva)

Аleksandr Polevoj (Israel)

 

Koordinatorius    

V.Bieliauskas                                                                                                                                                                              2014-09-14

 

                                                Copyright © 2008-2014 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator