Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

2011 m. Lietuvos šaškių (64) kompozicijų sudarymo čempionatas

 

                                                                                                                                               TVIRTINU:

                                                                                                                                               LŠKMS l.e. prezidento pareigas

                                                                                                                                               G.Magelinskas

                                                                                                                                               2011 m. vasario 07 d.

 

                                                                                                             

 

 

2011 m. Lietuvos šaškių kompozicijų (64) sudarymo čempionato nuostatai

 

I. Tikslas ir uždaviniai

 

   Lietuvos šaškių kompozicijų (64) sudarymo čempionato tikslas ir uždaviniai:

-          populiarinti šaškių kompoziciją Lietuvoje,

-          kelti Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų meistriškumą,

-          išsiaiškinti pajėgiausius Lietuvos šaškių kompozitorius,

-          geriau pasiruošti tarptautinėms šaškių kompozicijos varžyboms.

 

II. Teisėjavimas

 

   Varžybas organizuoja Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjunga (LŠKMS). Jas vykdo LŠKMS sudaryta 4 teisėjų kolegija: vyriausiasis teisėjas, sekretorius-koordinatorius, 2 skyrių teisėjai. Teisėjų kolegija dalyvių kūrinius įvertina pagal nacionalines šaškių kompozicijos taisykles, nustato nugalėtojus ir paskirsto vietas.

 

III. Varžybų vykdymo tvarka, laikas, dalyviai

 

   Varžybos vykdomos neakivaizdžiai nuo 2011 m. liepos 1 d. iki  2011 m. gruodžio 31 d.

    Lietuvos šaškių kompozicijų (64) sudarymo čempionatas vykdomas 2 skyriuose:

-          problemos ( skyriaus teisėjas  S.Žilevičius ).

-          Etiudai ( skyriaus teisėjas  P.Škludov – Baltarusija ).

   Čempionato vyriausias teisėjas – S.Žilevičius, sekretorius – koordinatorius G.Antanaitis.

   Čempionate turi teisę dalyvauti LŠKMS nariai, taip pat kitų Lietuvos šaškių federacijos  (LŠF) klubų nariai, jeigu jų klubai iki 2011 m. kovo 31 d. Sumokėjo kasmetinį nario mokestį LŠF. Starto (dalyvio) mokesčio nėra.

   Dalyviai kiekviename skyriuje gali pristatyti ne daugiau kaip 6 kūrinius, sudarytus po 2007 m. liepos 01 d. Kolektyviniai kūriniai į varžybas nepriimami. Čempionate gali dalyvauti naujos ir jau publikuotos spaudoje, internetinėje erdvėje, kompozicijos, tik tuo atveju reikia nurodyti publikacijos vietą ir datą. Taip pat čempionate gali dalyvauti kompozicijos, jau dalyvavusios ar dalyvaujančios varžybose. Šiuo atveju reikia nurodyti varžybas, kuriose dalyvavo ar dalyvauja, bei nurodyti teisėjų įvertinimą.

   Kūriniai priimami nuo 2011 m. liepos 01 d. iki 2011 m. rugpjūčio 31 d. ( paskutinė išsiuntimo data pagal pašto žymeklį ar el. laiško išsiuntimo datą). Pristatytų kūrinių pakeitimai ir ištaisymai neleidžiami. Kūrinio pradinės padėties  legalumo įrodymą būtinai turi pateikti kūrinio autorius, pristatydamas kūrinį čempionatui.

   Kūriniai siunčiami:

1. Registruotais laiškais šiuo adresu: G.Antanaitis, Taikos pr. 11 – 42, 91135 Klaipėda.

2. El. paštu: meistras53@yahoo.com .

Abu siuntimo būdai lygiaverčiai. Kompozitorius pats pasirenka, kaip jam paprasčiau ir lengviau išsiųsti kūrinius.

 Kartu su kūriniais būtina atsiųsti paraišką, kurioje turi būti nurodyta dalyvio pavardė, vardas, tikslus adresas, gimimo metai, telefono Nr.( pageidautina), el.pašto adresas (pageidautina). Jei nepriklauso LŠKMS, būtina nurodyti kokio LŠF klubo narys.

 

IV. Nugalėtojų nustatymas

 

   Dalyvių vietos kiekviename skyriuje nustatomos pagal surinktų taškų sumą už 4 geriausiai įvertintus kūrinius. Esant lygiai taškų sumai, pranašumą įgyja tas dalyvis, kurio kūrinys, pradedant nuo geriausio, turi aukštesnį įvertinimą. Dalyviui, kurio visi kūriniai įvertinti 0 taškų, vieta neskiriama.

 

V. Apdovanojimai

 

   Kiekvieno Lietuvos čempionato skyriaus čempionai apdovanojami medaliais, diplomais ir piniginiais prizais už I vietą; dalyviai, užėmę II ir III vietas, apdovanojami medaliais, diplomais ir piniginiais prizais atitinkamai už II ir III vietas.

   Čempionato piniginį prizinį fondą sudaro 900 Lt. Kiekvieno Lietuvos čempionato skyriaus čempionai apdovanojami 200 Lt. piniginiu prizu; dalyviai, užėmę II ir III vietas apdovanojami atitinkamai 150 Lt. ir 100 Lt. piniginiais prizais. Jeigu čempionato piniginis prizinis fondas neišnaudojamas dėl to, kad kuriame nors čempionato skyriuje nėra paskirtos visos  arba dalis prizinių vietų, likusi neišnaudota piniginio prizinio fondo dalis lieka LŠKMS sąskaitoje.

   Klasifikaciniai balai suteikiami LŠKMS nustatyta tvarka.

 

 

                                                                                                                                                   LŠKMS vykdomasis komitetas

 

                                                Copyright © 2008-2012 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator