Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Lietuvos čempionatai

2007m. Lietuvos paprastųjų šaškių (64) kompozicijų sudarymo čempionatas

            GALUTINIAI REZULTATAI

 

  Problemos – 64

(sk. teisėjas P.Škludov)

 Gintautas Antanaitis   0-3,75-5,5-6,75-5,75-5,75   23,75 tšk.   I vieta

Algirdas Buičenka        0-0-3,75-0-0-6,0                    9,75 tšk.  7 vieta

Alfonsas Butkevičius   0-2,0-2,5-3,0-3,5                       11 tšk.  5 vieta

Rimas Mackevičius     0-0-0-4,5-5,75-0                   10,25 tšk.  6 vieta

Steponas Petrauskas   3,5-0-0-4,0-0-0                        7,5  tšk.  8 vieta

Tadikas Morkus          5,0-0-5,0-0-7,0                          17 tšk.   4 vieta

Jonas Šiožinys             1,0-4,0-5,5-0-5,5-7,5            22,25 tšk.   II vieta

Stasys Žilevičius          5,5-4,0-0-5,5-3,5-0               18,50 tšk.  III vieta

 

 

Daminės problemos – 64

(sk. teisėjas P.Škludov)

 Gintautas Antanaitis   4,0-5,5-5,5-5,5-5,0-0   21,5 tšk.    I vieta

Algirdas Buičenka       0-0-0-0-0-0                       0 tšk          -

Rimas Mackevičius    4,0-7,5-4,0                  15,50 tšk.    II vieta

Jonas Šiožinys             2,0-0-3,5-5,0               10,50 tšk.  III vieta

 

 

Etiudai – 64

(sk. teisėjas L.Vitoškin)

 Algirdas Buičenka   0-0-0-0-0-0                             0 tšk.         –

Rimas Mackevičius 1,25-2,75-0-1,5-1,25-1,75  7,25 tšk.       I vieta

Jonas Šiožinys           0-0-1,5-0-2,0-0                    3,5 tšk.      II vieta

 

P.s. Pastabos ir protestai po preliminariu rezultatu paskelbimo, kita:

1.Problemos – 64 sk. po preliminariu rezultatu paskelbimo gautos 3 pastabos:

1.1. Problema Nr.19 (S.Žilevičiaus pastaba). „Problemos, pateiktos kaip idėjinis antrininkas, bendraautorius yra ne A.Kačiuška, bet A.Katiucha“. Pastaba teisinga, rezultatams įtakos neturi.

1.2. Problema Nr.33 (T.Morkaus protestas). „A.Gimbuto nurodytas II sprendimas yra klaidingas: po gf8,d8, vietoje (ef2) reikia žaisti (dc3),d:d2(a3-b2),a3(e:c1),g:e3(c:d8).“ Protestas atmestas, nes pastabose II sprendimas nurodytas teisingai: T.Morkaus siūlomas ėjimas (a3-b2) yra negalimas, kadangi juodosios privalo kirsti (ag7) ir po to baltosios laimi: cb3(ae7),f2,f8+. 

1.3 Problema Nr.37 (S.Žilevičiaus protestas). „Autorius nepateikė pradinės pozicijos legalumo įrodymo“. Pradinė pozicija legali [a1,a5,b6,c7,e5,f4,f6,g1,g5,g7,h2/ h4,c3,d4,d8,f8,h6,h8. (fe7),d6(a7),b6(c5),b2(b6)], todėl paliekamas prieš tai paskelbtas įvertinimas. Kartu su tuo vyriaus. teisėjas daro papildomas pastabas:

1.3.1. Pats sau -  kaip LŠKMS prezidentas ir čempionato organizatorius. Nacionalinių šaškių kompozicijos taisyklių 2.2.1.2. punktas vienareikšmiškai nenurodo ar legalumą autorius turi pateikti kartu su varžyboms pateikiama kompozicija, ar net iš viso užtenka legalumą fiksuoti teisėjų kolegijai. Tą ateityje būtina reglamentuoti aiškiau taisyklėse arba varžybų reglamente. Beje, toks pat neaiškumas yra ir RI (Tarptautinėse taisyklėse), su šia problema susiduria ir tarptautinių varžybų organizatoriai.

1.3.2. Draugiškai atkreipiu J.Šiožinio, kuris ne pirmose varžybose, pateikdamas varžyboms kompozicijas, ne pirmą kartą nenurodo pradinės padėties legalumo (kai pozicija nėra akivaizdžiai legali), dėmesį į tai,  kad ir iki tol, kol bus patikslintos nacionalinės ir tarptautinės taisyklės, skirtingos teisėjų kolegijos gali skirtingai interpretuoti šią situaciją – ir nebūtinai palankiai autoriui.

2. Etiudai – 64 sk. po preliminarių rezultatų paskelbimo gautas vienas protestas:

Vyriaus. čempionato teisėjas nesutiko su sk. teisėjo etiudo Nr.4 įvertinimu (2,75 tšk.). Sk. teisėjui buvo žinoma informacija, kad etiudas Nr.4 (jį čempionatui pateikė A.Buičenka) sutapo (tik dama ne a7, bet b6, kas absoliučiai nieko nekeičia) su P.Škludov etiudu, 2007 – 07 – 06 publikuotu A.Kandaurov svetainės forumo sk. „Novyjie etiudy“. Kūrinių pristatymo Lietuvos čempionatui terminas baigėsi 2007 – 08 – 01 (be to, konkrečiai šis etiudas čempionatui atsiųstas gerokai po 2007 – 07 – 06). Remiantis nacionalinių taisyklių 1.5.2. ir 1.5.3. punktais aš pasiūliau sk. teisėjui (jis turi nacionalinių taisyklių vertimą į rusų kalbą) etiudo Nr.4 įvertinimą pakeisti į 0 tšk. Sk. teisėjui atsisakius, motyvuojant, kad jis nelaiko publikacijos internete publikacija ir kad Lietuvos čempionatas prasidėjo anksčiau negu 2007 – 07 – 01, aš buvau priverstas priimti man, kaip vyriaus. čempionato teisėjui, akivaizdų sprendimą (vienintelį galimą pagal nacionalines taisykles): sk. teisėjo įvertinimą 2,75 tšk. galutinių rezultatų lentelėje pakeisti į 0 tšk.

3. Dėkoju A.Gimbutui už vertingas konsultacijas.

 

Čempionato vyriaus. teisėjas                                         A.Kačiuška

                                                                                 2007 – 12 – 22

                                                Copyright © 2008-2010 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator