Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos sudarymo čempionatai

Lietuvos sprendimo čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Tarptautiniai konkursai

THE CONTEST IN SOLVING OF DRAUGHTS COMPOSITIONS

 NEAKIVAIZDINIS ŠAŠKIŲ KOMPOZICIJŲ SPRENDIMO KONKURSAS

 

FIRST ROUND. SOLUTIONS:

I TURO UŽDUOČIŲ SPRENDIMAI:

 

Nr. 1. G.Šilo: 30, 10, 4, 2 (8, 14), 34/33+. Nebuvo iki šiol spausdinta. Paimta iš, deja, jau tik ėjusio „Šaškių kaleisdoskopo“ pozicijų rezervo archyvo. Prie sekančių pozicijų bus apsiribojama nuoroda „archyvas“, jei jos imtos iš jo.                                                                                                                                                                         

Nr. 2. I.Ivatsko: 42, 39, 7, 14, 24, 24+. Archyvas. Gali būti, kad kai kurios archyvo pozicijos per ilgą laiką visgi kažkur išspausdintos, bet, kai informacijos nėra, tenkinamasi vien nuoroda „archyvas“.

 

Nr. 3. I.Ivatsko: 11, 2, 34, 20, 3 (31), 22, 21, 27+. Archyvas.

 

Nr. 4. B.Morkus: 40, 32, 5 – šaškė 40 atsidūrė kryžminėje ugnyje –atakuojama iškart dviejų juodųjų damų. Analogiška šaškės ar damos padėtis vadinama buvimu „kritiniame“ langelyje – 7, 8, 26 (12), 29 – ir net antra baltų  šaškė -27- atsiduria kritiniame langelyje !, tai labai retas atvejis, kai viename kūrinyje taip nutinka  – 27, 27 (11), 21/22+.Ši dualė po kombinacijos gerokai sumažina problemos vertę... todėl pozicija, nors ir sudaryta dar iki 1984   m., taip ir liko iki šiol net nepatentuota.

 

Nr. 5. A.Uvarov: 21, 3, 15, 44, 24, 45+. Archyvas.

 

Nr.6. A. Uvarov: 327, 21, 11, 2, 7, 20, 5+. Archyvas.

 

Nr.7. A.Uvarov: 472, 11, 4, 42,15, 49+. Rodos nesudėtinga, bet vargu ar tai  galėtų kas įvardyti šablonu – autorius čia sugebėjo ir anksčiau sugebėdavo vis kažkaip užsukti siužetą, kad tuom nebūtų apkaltintas, nors prikurta apie 13 000 tūkstančių pozicijų !.. Deja, rugpjūčio 20 dieną atėjo liūdna žinia iš Sevastopolio Kryme, kad Analolij po ilgos ir sunkios ligos išėjo amžinybėn, palikdamas tokį gausų savo kūrybos palikimą. Nors tas mus dar guodžia, kai pasitraukia seniai pažįstami kolegos... Archyvas.

 

Nr.8. G.Andrejev: 24, 4, 35 (34), 30 (48), 34(40), 34, 34+. Archyvas. Toks Blonde  motyvas retai tepasitaiko problemose, bet būna ir tiesiog meistriškų jo apjungimo su originalia kombinacija atvejų, pavyzdžiui, maskviečio  S.Perepiolkin   problemoje: J. 4,7,10,12,14,17,21,23,27,28,29,36/B. 13, 15, 18,25,26,32,37,38,41,42,45 – 9, 4, 18, 31, 2, 39 (34), 30 etc.+. „64 – Šachmatnoje obozrenije“,Nr.24,1982 m.

 

Nr.9. M. Levandovsky: 7 (35), 2 (39), 30! (48), 29! (24 -  geriausia), 4 (40), 20, 45+. Ne dažniausias ir čia finalinėje fazėje demonstruotas motyvas. Archyvas. Paaiškėjo, kad pozicija neišsprendžiama: 7(35), 2(40) =. Taip mano V. Masiulis, ką paantrina ir A. Moiseyev

 

Nr.10. A.Jovaišas: 9, 7, 3, 24, 34+. Archyvas. Jaučiasi tiesiog, jog Alvydas nepadirbėjo pakankamai prie įdomios temos, tenkindamasis lyg ir pirma pasitaikiusia versija. Naujas veidas Lietuvos problemistų pasaulyje ,  S.Petrauskas, žinodamas ar ne apie Jovaišo poziciją, buvo laimingesnis paieškose, gebėdamas idėją labiau apauginti ir paslėpti: J. 1,5,12,13,18,19,33,36,38,41,42/B. 6,11,15,20,25,27,34,40,44,49 – 39, 23, 10, 7, 43, 7, 1, 24, 45+. „Šaškių kaleidoskopas“, 19/2016, pozicija Nr.798. Steponas nieko lyg ir nekeitė, bet pasiekė neblogą rezultatą, išlaikydamas net juodų damos užkišimą ėjimu 6. 11-7 į užnugarį langelin 2. Pavyzdys įtikinamai rodo, kad reikia tik novatoriškai pažvelgti į prototipo  karkasą ir paieškos daugumoje atvejų bus sėkmingos.

 

Nr.11. J.Gobinš: 21, 30, 10, 3, 50+. Archyvas.

 

Nr.12. J.Gobinš: 28, 17, 7, 43, 22, 4,50+. Archyvas.

 

Nr.13. D. van den Berg: 34, 33, 28, 42, 1(38 A),43, 45(34, 14), 44+. A(34), 45(38), 43, 9, 44+. Archyvas. Nei vienas sprendėjas nenurodė/nepastebėjo A varianto ir, aišku, neteko po tašką.

 

Nr.14. D.van den Berg: 34, 33, 29, 20, 12, 3, 27(30), 43(35), 49+. Archyvas.

 

Nr.15. S.Yushkevitch: 11, 471, 41, 21, 2(4 a), 26, 48, 36+. a(9), 26, 3, 10+.

 

Nr.16. V.Bieliauskas: 20, 2, 11, 1, 48(20), 33(42), 15(47), 30(36), 41, 24, 24+. Archyvas.

 

Nr.17. V. Bieliauskas: 9, 4, 34, 19, 7, 2, 11(37), 28(361), 36(42), 37, 27+. Archyvas.

 

Nr.18. S.Ustyanov: 8(23), 10, 39(16), 34, 12(11), 7(17), 1(22), 23 – galima, deja, ir 6(27),28+. Tai į konkursą nespėjusio dalyvio pastaba. Jisai -  kruopštusis Virmantas Masiulis -  (7, 28), 29+.Archyvas.

 

Nr.19. V.Stepanov: 9, 20, 1, 10, 494, 44, 5+.Archyvas.  Brokas, nes galima laimėti ir taip: 1, 28,42/ 47+. Šią galimybę nurodė : Simanas Aškinis, Vytautas Gudelionis , Steponas Petrauskas ir Jonas Šiožinys. Nesuskubęs laiku atsiųsti sprendimų Virmantas Masiulis ir čia surado dar net tris  laimėjimo galimybes: I - 20(46), 28(23), 281(8, 393), 45(48), 29+. II -  45,28,28(42), 20,43(47),15(30),1+. III -24,28,28(42),1(47),23,7,4(404,43), 238(49),12(16),8+. Virmantas taipogi pastebi , kad pozicija lengvai taisoma – baltoji 14 perkeliama į langelį 13 ir nelieka nei vieno šalutinio sprendimo.

 

Nr.20. V. Matus: 394, 41, 30, 4(50A), 4-22, 40, 6, 15(40), 33(45), 50+. A(6), 15, 38, 49+. Archyvas.

 

Nr.21. A.Buičenka: 41, 5, 26x (28), 5x37, 42(36),37+.  Tai, pasirodo, olando veterano, gimusio 1923 m. balandžio 14 d., Dick de Ruiter pozicija, patentuota dar 1953 m. birželį žurnale „ Het Damspel“ !

 

Nr.22. R.Murans : 250, 22, 42, 21, 3, 41, 5+. Archyvas.        

 

Nr.23. R.Murans : 40, 39, 349, 20, 42, 41, 32, 34, 3, 27, 4(40), 22(45), 50+.Archyvas. 

 

Nr.24. R.Murans : 33, 18,20, 41, 43, 3, 11, 27+. Archyvas – 664. Labai techniškai ir meniškai apiforminta idėja. Diagramoje buvo, pasirodo, praleista juodoji 36.

 

Nr.25. R. Murans: 14, 439, 24, 3, 482, 427, 38, 8, 6+. Archyvas – 666. O čia diagramoje per klaidą langelyje 14 buvo „papaišyta“ juodoji šaškė.

 

Nr.26. A.Tavernier: 19, 40, 30, 39, 9, 4(41,12), 37(18), 32(23), 28, 42+. Archyvas – 845.

 

Nr.27. A.Tavernier : 27, 9, 3(21), 26(43), 48(49), 30, 44,34+. Archyvas – 844.

 

Nr.28. J.C.Vink: 261, 40, 31, 19, 17, 47, 42, 34, 2+. A. Guerra, 1595 m. motyvas. Archyvas – 851.  Pozicijoje neturi būti juodos šaškės 16.

 

Nr.29. J.C.Vink: 27, 41, 21, 14, 34, 33, 9,4(28), 1, 44, 6+. Archyvas – 852. 

 

Nr.30. A.Sapegin : 30, 2, 47(41), 15, 47(46), 41, 37+. Archyvas -875. J. Timoneda motyvas, 1635 m. Pažvelkime į motyvo suradimo metus! Reiškia ir Viduramžiais jau žmonės buvo kūrybingi ir išradingi.

 

Nr.31. A.Moiseyev: 37, 42, 22, 4, 47(35), 393, 4(40), 22(45), 50+. Archyvas - 932.

 

Nr.32. V.Shulga: 20, 1, 28,46 (48x A), 3, 30, 34+. A(26x), 26, 2 (44), 11(49), 44 , 34+. Archyvas – 947. O šis gražus variantinis motyvas pirmąkart  užpatentuotas  veidrodiniame pavidale V. Studencov problemoje 1994/95 m. SLŠI konkurse: J.7,9,10, 15, 16, 18, 26, 27, 31, 37/17, 20, 24, 28, 33, 34, 36, 40, 43, 46 – 41, 11, 1(7 A), 4, 21, 27+. A(24), 18, 2(37), 19(42), 37, 27+.

 

Nr.33. M.Tsvetov : 39, 1, 3, 40(44 A), 50+. A(34), 45+. Archyvas - 971.

 

Nr.34. M.Tsvetov : 43, 5 (19), 29, 34+. Archyvas – 672.  Aiškiai matyti, kad mėgdžiojamas ir nelabai kaip  veidrodinėje formoje B. Morkus:  J.21, 27, 28, 32, 33, 36, 37/12, 13, 16, 40, 41, 43, 47 – 42, 128, 2, 22, 38+. „Sportas“, 1989 m. birželio 13 d., o sudaryta jinai, beje, 1987 m. akivaizdiniame sudarymo konkurse 1987 m.! Konstrukcija, žinoma,  labai artima V. Guzikov miniatiūrai iš 1986 m. XX Visa sąjunginio konkurso: J. 1, 9, 27, 28, 32, 33, 37/6, 12, 16, 17, 19, 41, 47 – 7, 1, 41, 13, 22, 38+. Tačiau Benjamino miniatiūroje daugiau įžanginio emocinio užtaiso, be to, jis tai padarė akivaizdiniame renginyje tik per tam teskirtą valandą! 

 

Nr.35. E.Zubov: 42, 21, 23, 49x, 20, 44+. Archyvas. Atrodytų neperspektyvioje ir jau pribaigtoje schemoje maskvietis dar gebėjo rasti nediduką deimantėlį. Iki jo buvo rastas toks grynuolis: 1. J. van der Wal :J. 4,7,13,17, 26,32,33,45/B. 15,24,27,29,34,36,38,40,42 – 31, 22, 2, 9, 10, 46+. „Dam Eldorado“, 1972 m. rugsėjis . Ją dar ne vienas vėliau pakartojo, tarp jų ir A. Jovaišas 2002 m, pridėdamas dar net statistę juodą  41, kuri niekam nebūtų reikalinga. Šiek tiek nukrypo nuo pradinio varianto kitas olandas – P. Kuijper: J.1,10,12,13, 28,31,33,45/23,24,29,32,34,38,40,42,47 – 187,41,9,3,5+. „De Problemist“, 1970 m. kovas. Paskutinis savitesnis bandymas priklauso amerikiečiui A. Rom: J.1,6,7,9,13,25,28,33,45/B.17,21,22, 24,29,31,34,38,40,42 – 12,8,3, 18, 2+. „De Problemist“, 2005 m. rugpjūtis.  Na, o pirmuoju išvykusiu į lobio paieškas ar nebuvo jau nuėjusios olandų kartos atstovas R. Bergsma: J.5,7,8,13,14,33,37,45/B. 15,16,24,29,34,38,40,47 -  42, 10, 11, 20, 24+. Problemėlė spausdinta dar 1946 m, „De Prins“.

 

Nr.36. E.Zubov : 21, 372, 12 (18), 7, 1, 22 (34 A), 33, 50+. A(35), 33, 50+. Archyvas.

 

Nr.37. E.Zubov: 23, 24, 34, 4 (48), 43, 44, 38, 27, 42, 41, 37, 17, 38+.Archyvas.

 

Nr. 38. E.Zubov: 12, 8, 13, 20, 2 – Laokoonto  motyvas, apie jį detaliau bus parašyta pateikiant pozicijos Nr.85 sprendimą  – (45), 50+. Archyvas.  Pastebėjimas, kad tokį taiklų pavadinimą motyvui pasiūlė vienas pirmųjų  pasaulio čempionų olandas H. Hoogland (1891 – 1955).

 

Nr.39 .E.Zubov: 30(24), 2, 41, 13, 3, 13, 7, 16, 49+. Archyvas. Virmantas Masiulis nokautuoja ir šią problemą: 30(24), 2,41,13,3,3x25x48x4(29), a 10(7),1 Laimi net su kompoziciniu žaidimu ir : a 31(34), 18(39), 22(43), 13, 7, 16, 49+. Šią gražią galimybę nurodė Alexander Moiseyev, JAV.

 

Nr.40. E.Zubov: 20, 10, 8, 2, 5, 7,41, 40, 29, 5x28x3 – originalus motyvas! - (36 A), 20, 28+. A(35 ar 38/39 ar 34), 20, 36+. Archyvas. V. Masiulis rado šalutinį sprendimą: 20, 10, 8, 2, 10, 7, 19, 41+.

 

 Nr. 41. T.Smedinga: 11,7, 41, 44, 250, 204, 39, 9, 21, 4, 32 (41), 46+. Specialiai atsiųsta šiam konkursui. Prie kitų panašių pozicijų bus įrašas – „specialiai“.

 

Nr. 42. T.Smedinga: 21, 8, 42, 43, 40, 4, 50 (17, 17), 31 (22), 27, 41+. Specialiai.

 

Nr. 43. T.Smedinga: 483, 31, 22, 2, 7, 240, 5 (44, 44), 40, 20 (40), 204, 45+. Specialiai.

 

Nr. 44 .T.Smedinga: 31, 7, 23, 25, 3, 38, 40, 17, 42 (34 ), 20 (39), 25 (44), 39, 43+. Specialiai.

 

Nr. 45. T.Smedinga: 239, 11, 21, 483, 19, 204, 5, 22 (18), 13 (44, 44), 40, 18 (9, 40), 22 (45), 50+.     Specialiai. Brokas, nes laimima ir proziškiau: 15, 239, 42, 18, 5+.Surasto defekto autoriai – Marius Šidla ,  Virmantas Masiulis bei Alexander Moiseyev, kuris dar pastebi, kad surastame šalutiniame galima komutuoti, kas prilygsta šalutiniam sprendimui: 1. 239, o po to15 ir taip toliau.

 

Nr.46. A.Pankratyev: 23, 9, 9,  5(361), 4(47), 41, 37(41), 4-31, 37, 37+. Archyvas -  1220.

 

Nr.47. V.Muliar: 27, 117, 11, 44, 34, 43, 37, 27, 33+. VII TSRS čempionatas, 1991 m.

 

Nr.48. A.Nikolayev: 240, 20, 15(33), 2(30), 7, 26+. Archyvas – 1257.Techniškai sudėtingo išpildyti sumanymo sėkmingas realizavimas – dar vienas itin reto juodųjų šaškės 1 išmušimo atvejis , atliekant finalinį kirtimą 6x26+. Išprusę problematikos gerbėjai bei žinovai, be abejo, žino olandų genijaus A . Stuurman problemą, kurioje ši tema pirmąkart ir buvo išpildyta, ir ne bet kaip , o pasitelkiant šešių „daugumų“ mechanizmą, kas irgi nutiko pirmąkart ir visą tą išpildant baltosioms vien paprastomis šaškėmis!   . 1,8, 9,11,12, 15, 16, 17, 19,  23, 28, 29, 36/6, 20, 21, 26, 27, 30, 34, 38, 40, 41, 42, 44, 49 – 41, 39,  44, 7, 43, 26x, ,26+.“De Problemist“, 1946 m. kovas.

 

Nr.49. A.Nikolayev: 21, 45, 3, 2(22x A), 50(38), 7, 1(17), 29(43), 40, 48+. A(44x), 39(40), 34, 7, 1(17), 40(28), 49(33), 43(22 B), 16(39), 11(27), 44/50(32), 33(37), 47+. B(21, 39), 49+. Archyvas -  1260. Autorius lieka ištikimas sau – vis randa  klasika jau tapusių motyvų naujus variantinius apjungimus.

 

Nr.50. N.Shapoval: 39, 494, 44, 48+. Archyvas – 1436. Be abejo, ne naujas mechanizmas, bet autoriaus pasistengta gerai užmaskuoti idėjinį sumanymą, grįstą turkiškosios kirtimo taisyklės pritaikymu – sprendėjams tai geras pasitreniravimas. Pirmasis buvo  M.J. Kuipers: J.16,21,31,40,42/29,30,36,38,39,47,49,50 – 32, 27,494, 44, 48(21), 41(27), 37(42), 31, 37+. „Het Damspel“, 1958 m. Nr.3.

 

Nr.51. N.Shapoval: 13(18), 31, 17, 1, 15, 43, 29, 43+.Archyvas - 1440.

 

Nr.52. E.Kopylov: 7, 18,40, 1, 47(39), 33(28), 2(32), 24(37), 47+. Archyvas -1457.

 

Nr.53. L.Vitoshkin: 11(7, 40), 5, 41, 44, 328, 6+. Archyvas -  1477.  O čia diagramoje per klaidą atsirado  net langelyje 46 juoda paprasta, kurios pagal taisykles  negali būti! Tai bent kuriozas! Šiaip ar taip, pozicija nekorektiška: 11(7, 40), 10+. Tą galimybę nurodė V. Masiulis, o tą teiginį patvirtina ir A. Moiseyev.

 

Nr.54. L.Vitoshkin: 21, 12, 44, 1 – N.Tsomik, 1968 m.,  veidrodiniame atspindyje! – (32), 40, 39+. Archyvas – 1483.  Gražus ir patrauklus akiai kūrinėlis.

 

Nr.55. B.Rutchkin: 32, 44, 31, 2(3-8), 18(36), 4+. Archyvas - 1503.

 

Nr.56. B.Rutchkin: 11, 440, 2(34), 11(7, 39), 16(44), 11(49), 44, 34+. Archyvas - 1505.

 

Nr.57. P.Kuijper: 7, 417, 7, 504, 40(44), 40, 39, 15, 3, 10, 50(32), 17, 38.+ Archyvas - 1533. 

 

Nr.58. P.Kuijper: 23, 40, 25, 14, 32, 9, 4(43), 2(48), 24, 37+. Archyvas - 1697. Kompozicijos „vinis“ -  netipiškas motyvinis žaidimas. Deja, viską sujaukia Virmantas Masiulis net dviem surastais šalutiniais sprendimais: I - 31,25,14(36 a),1+. a(20),19,4+.   II - 25,31,27,14,1+.

 

Nr.59. P.Kuijper: 294, 18, 9, 2, 22, 21, 44, 44+. Archyvas – 1688. Virmantas Masiulis nurodo, kad galima laimėti ir proziškai: 36, 27+.

 

Nr.60. G.Rudnitsky: 10, 19, 41, 39, 8, 3, 35(32), 24(37), 47+. Archyvas -  1588.

 

Nr.61. B.Cataldi: 182, 39, 39, 34, 23, 42, 7, 10, 3, 46+. Archyvas - 1593.

 

Nr.62. A.Geurts: 4(30, 8, 16, 48), 36, 34, 34+. Archyvas – 1700.

 

Nr.63. A.Hlasny: 27, 11, 14, 24, 21, 7, 44(22), 40, 1(17), 40(28), 49(33), 43(21, 39), 49+. Archyvas - 1747. Šio motyvo finalinę dalį jau matėme A. Nikolayev problemoje  Nr. 49.

 

Nr.64. A.Hlasny: 28, 461, 25(40), 45(48), 40(37), 42, 34, 34+. Archyvas - 1748. Simpatiškas vienintelio Lenkijos problemisto darbelis su gražiu juodųjų replikos 3. ...(40) paneigimu.

 

Nr.65. A.Hlasny: 27, 36, 18, 13, 34, 14, 44, 17, 7, 21(16), 17(21, 11), 21+. Archyvas - 1750.

 

Nr.66. A.D.van Mourik: 17, 27, 28, 3(25x), 25, 9, 10(18), 4(23), 15(37), 10(42), 48+. Archyvas - 1720.

 

Nr.67. A.D.van Mourik: 18, 45, 34, 8, 44, 7, 11, 17 – (40), 2(45 A), 13(50), 22(45), 50(40), 7, 45(11), 6+., A (44), 12, 49+. P. Kole, 1975 motyvai. Archyvas -  1722.

 

Nr.68. A.D.van Mourik: 204, 10, 10, 13, 9, 20, 9, 43+. Nauja ir nepublikuota.

 

Nr.69. A.P. de Zwart: 24, 393, 20, 18, 271, 1, 34, 7, 48, 461, 28 (19), 41, 350, 5+. „Dam Revue“, 1971 m. birželis. Super lygio kūrinys, kuris pasižymi itin grandiozinio sumanymo puikia apiforminimo technika  – įžanginiai ėjimai vienas už kitą netikėtesni bei grakštūs. Spręsti tokius „riešutėlius“ ir malonumas, ir kartu testas sprendėjo pajėgumui nustatyti !

 

Nr.70. A.P.de Zwart: 504, 44, 272, 11, 8, 10, 1, 4, 19+. „De Problemist“,  1962 m., liepa. Mechanizme įdomiai laikinai „užsibarikaduoja“ langelyje 20 juodųjų dama, bet baltosios  ne tik itin sumaniai ją išnaudoja, bet ir geba viską atlikti labai originaliai ir preciziškai.

 

Nr.71. J.J. Van Tol: 22,31, 42,32,28,3, 48(29A), 40, 24, 24+. A(30), 24, 40, 24+. „De Problemist“, 1962 m. liepa.

 

Nr.72. J.J. van Tol: 317, 10, 328, 4, 18, 5+. „De Problemist“, 2005 m. gruodis. Ši problemėlė turi šiokią tokią priešistorę, susijusią su „Naujų problemų“ skyreliu buvusiame „Šaškių kaleidoskope“. Autorius ją siūlė publikacijai, bet dėl menko originalumo jinai nebuvo priimta: L. Telkanov: J.11, 12, 13, 14, 23, 38/B.15, 24, 31, 32, 40, 41, 43 – 317, 10, 28, 43, 5+. XVII Visasąjunginis konkursas, 1978 m., 7,5 taško. Būtų tiesiog nuostabu, jei ne galimybė finaliniu kirtimu kirsti vadinamuoju „malūnu“. Gal kas pabandys susigundyti to trūkumo ištaisymu?..

 

Nr.73. A.Miedema: 23, 14, 33, 3, 12, 7, 44, 40, 38, 17, 12 (17, 27), 41 (32), 37, 47+. „De Problemist“, 1990 m. rugpjūtis.

 

Nr.74. A.Miedema: 10, 20, 9, 40, 38, 44, 29, 3, 4 (217, 37), 31, 37, 37+. „De Problemist“, 1976 m. birželis.

 

Nr.75. A.Miedema: 40, 10 (20), 42, 46, 41, 29, 4, 40, 24, 2+.A. Guerra, 1595 m. motyvas. „De Problemist“, 1986 m. balandis.  Ir šią kompoziciją surastu antru sprendimu užmuša tas pats auksinės klasikos naikintojas Virmantas Masiulis: 439,10,23,46(31a), 5,26(32,12,40,24,43),22(49),18+. a(30,25),40,50(34),44(18),39,49(7),27(183),5(7-12),11(17),29,45+. 

 

Nr.76. U.Rikmanis:  42, 6, 37, 43 (29), 23, 38 (22), 32+. Neblogi buvo ir „Šaškių kaleidoskope“ spausdinti turkiški eksperimentai:1. A.Geurts ( J.7, 16, 33, 37, 38, 40, 43/B.6, 8, 14, 18, 21, 22, 49 – 1, 42, 29, 45+. Nr. 19, 2016 m.) ir 2. D. Kamtchitsky ( J.15, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 42/B. 8, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 23, 2547 – 194, 4, 44, 43, 27, 50+. Nr.18, 2011 m.). Padėtys -  ne iš patraukliųjų, bet užtat manevravimai netrafaretiniai.

 

Nr.77. U.Rikmanis: 6,41, 17, 39, 13, 38 (14), 33 (20), 29 (25), 24+. Konkursas „Molėtai – 1991“, 5,0 taškai. Gana netikėta, kad nepriskirtinas prie lyderių latvių, deja, jau a. a.,  problemistas  sugebėjo išplėtoti ir pateikti savaip neabejotinai vieno talentingiausio visų laikų sudarinėtojo maskviečio E. Zubov temą: J.12, 13, 14, 18, 24, 27, 29, 34, 35, 36/B. 11, 22, 23, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 47 – 449, 428, 38, 39, 17, 33 (20), 29 (25), 24+. XX Visasąjunginis konkursas, 1986 m. Žinoma, E. Zubov grynuolis aukštesnės prabos, bet ir Uldis  „rado“ irgi ne visai jau paprastą lauko granitą!

 

Nr.78. T.Morkus: 16, 35, 11, 2, 29, 14, 41, 24, 24+. „Komjaunimo tiesa“, 1981 balandžio 10 d. Tais pat metais debiutuota su šia pozicija I LTSR pirmenybėse, kur ji įvertinta 6,5 taško.

 

Nr.79. A.Rom: 193, 11, 7, 39, 40, 37 (46), 1, 5+.“ Brabants Dagblad“, 1983 – 07 - 7 d. Viskas nepriekaištinga, tikslu, bet ar negalima dar ką išspausti?..  Va, autorius -  išeivis iš Ukrainos, gyvenantis jau 40 metų JAV , apie tai ir mastė darydamas veidrodinę variaciją, kuri gavosi ne tik išmoningesnė, bet ir kiek labiau paslaptingesnė: J. 3, 7, 8, 9, 12, 22, 27, 30, 41/B. 16, 17, 21, 24, 28, 32, 38, 43 – 161, 4, 8, 36, 7, 25, 34+. Patentavimo vieta ir data tos pačios.

 

Nr.80. A.Rom: 472, 32, 21, 3, 45, 39, 34, 11, 44, 34+. FFJD – 2004 konkursas. Pradinė mechanizmo stadija vystoma labai nestandartiškai ir sunkiai pastebima,  to pirmiausia ir turi siekti tikras kūrėjas.

 

Nr.81. A.Terekhov: 32, 2 – nauja? -  (35), 24 (40 A), 250 ( 45), 8, 50+. A (20 ),14 (40), 35 (45), 40, 9 etc +. 1987 m. Ukrainos čempionatas, 6,5 taško. Taip, taip tada A. Terekhov dar gyveno Charkove ir atstovavo Ukrainą, dabar jau jis tolimame mums Tomske Rusijoje.

 

Nr.82. J.S.Weyeneth: 250, 43, 18, 34, 31, 27, 46+. „De Problemist“, 2006 m. birželis.

 

Nr.83. A.Kuyken: 31, 28, 4 , 40 (43-49 , stipriausias atsakymas ), 27, 38, 20 (23), 14 (28), 9 (32), 3 (37), 42, 26+. „De Problemist“, 1989 m. balandis.

 

Nr.84. A.Kuyken: 41, 272, 4 (38), 10 (44), 13 – labai netikėta damos auka -  32, 40, 5, 7 (11, 40), 11 (45), 50 (34), 21 (40), 6 (50), 217, 35+. „De Problemist“, 2003 m. balandis. Puikus šveicarų maestro kūrybinis pasiekimas!  Sprendimą surasti ne kiekvienam...

 

Nr.85. A.Kuyken: 34!!! – nepaprastas ir nesuvokiamas sveiku protu ėjimas - , 28, 31 , 3 (45 A, B, C ), 50+. A(41), 16+. B (42), 35+. C(44), 50+. D (39), 45+. E (38), 45+.  SLŠI – 1991 m. konkursas, 2 vieta. Po atrodytų tokio nelogiško „kirstuko“ likusi viena baltoji -  kaip graikų mito  gyvatės Gorgonės su baisiąja Medūza priešaky apraizgo ir pasmaugia žynį Laokoontą, nenorėjusį  įsileisti į apsiaustą Troją didžiulį medinį arklį su pasislėpusiais jo viduje priešais, už ką Laokoontas ir jo sūnus buvo pasmaugti iš jūros iššliaužusių gyvačių  –  supančioja mirtinai tebelikusias visas juodąsias.  Analogiškos padėtys šaškėse su ženkliai pranašesnių jėgų suparalyžiavimu ir vadinamos Laokoonto motyvais. Pirmas Laokoontas,  mano duomenimis, ar nebus prancūzo Dufour: J. 5,21,26,28,42/B. 8,14,29,30,31,49 – 43, 10, 23, 24, 38, 3+.. Be tikslių tęsinių ir su padavimų sekos kaita, deja, bet tokiais dar ankstyvais  metais! Paimta iš to paties autoriaus knygos  „Recuell de Coups de dames“, 1807.  Baigiant pastebėsiu, kad motyvas pastaruosius porą dešimtmečių buvo labai populiarus tarp problemistų :  olando J.Bus, ruso E. Zubov , to paties šveicaro A. Kuyken ir ypač ruso A. Nikolayev, kuris daugumoje atvejų  susikuria ir naujus pačius Laokoonto motyvus, tuo pasigerindamas papildomai savo įvaizdį tarptautiniuose konkursuose  – mažiausiais paskaičiavimais tokių atradimų pas jį per keliasdešimt!

 

Nr.86. K.Dijk: 34, 44, 38, 28, 37, 27+. „Damminiaturen“, 1977 m.

 

Nr.87. M.van Dijk: 41, 38, 13, 9, 5, 35 (31), 24 (36 A), 20, 19+. A (20, 37 ), 24 (41), 19 (47), 24, 24+. „Brabants Dagblad“, 1970 gruodžio 5d.  

 

Nr.88. J.van Dijk: 372, 28, 3, 26+. „Het Damspel“, 1937 lapkričio 18. Deja, nepavyko nustatyti ir su olandų pagalba net apytiksles šio ne itin dabar beprisimenamo neblogo prieškario laikų jų atstovo gimimo ir mirties datas, nes karo metais jis alkanas, likęs dar ir be darbo, užsiverbavo vokiečiams ir buvo pasiųstas į Rytų frontą Rusijon. Nežuvo, bet ir buvusios pagarbos ar bent padoraus gyvenimo  tėvynėje už koloboravimą naciams nebegalima buvo tikėtis. Toks liūdnas jo likimas, kai liko atstumtas tautiečių ir užmirštas...

 

Nr.89. P.van Dijk: 31, 272, 2, 30, 7+.„Het Damspel“, 1937 – 11 – 25. O  šis olandas ne tik  gerai kotiruojamas,  bet  ir norimas savintis  prancūzų, nes ilgą laiką pragyveno Paryžiuje ir tik į gyvenimo pabaigą grįžo tėvynėn.

 

Nr.90.  C.van Dijk: 32, 1, 31, 40, 48 (31), 41(36), 37 (42), 31, 37+. „Reformatorisch Dagblad“, 1990 – 01 – 19. Tų olandų su pavarde  Dijk būta, esama ir daugiau, bet jie giminyste absoliučiai nesusiję , gyvenę bei kūrę skirtingais laikotarpiais ir su skirtinga kilme – vieni su van prie pavardės, kiti be.

 

Nr.91. W.Jurg : 42, 32, 193, 13, 27, 8, 21, 3, 8, 13, 9, 20, 4, 37+. „Dam Eldorado“, 1986 m. lapkritis.

 

Nr.92. W.Jurg:  24 (30), 494, 41, 44, 10, 4, 3, 31, 6+. „Dam Eldorado“, 1970 m. sausis. V. Masiulis ir A. Moiseyev teigia, kad galima pirmų dviejų ėjimų komutacija: 494, 24 ir juodos, kaip bekirstų , lygiųjų nepasiekia.

 

Nr.93. W.Jurg: 41, 24, 250, 13(46), 2, 5+. „Dam Eldorado“, 1972 m. gegužė.

 

Nr.94. W.Jurg: 34, 29, 38, 17, 7, 20, 10, 2, 46+. „Dam Eldorado“ 1973 m. sausis.

 

Nr.95. W.Jurg: 31, 42, 161, 16, 20, 14, 2, 35, 2+. A. Guerra, 1595 m. motyvas, „Het Damspel“ , 1982 m. gruodis. Labai patraukliai apiforminta idėja – tiesiog elegancijos įsikūnijimas!

 

Nr.96. A.Stuurman: 31 (43), 27x, 39, 47+. „De Maasbode“, 1953 – 11 – 07.

 

Nr.97. A.Stuurman: 494,328, 27, 32, 35, 30 (19), 24, 24 (14), 240 (19), 14, 20 (15), 14 (20, 10), 20(15), 14+. „De Maasbode“, 1954 – 03 – 13.

 

Nr.98.  A.Stuurman: 43, 34, 44, 41, 17, 29, 24, 2+. A. Guerra, 1595 m. motyvas. „De Problemist“, 1958 m. birželis.

          

Nr.99. A.Stuurman: 427, 43, 40, 40, 30, 33x, 39, 22 (31 - stipriausias juodųjų atsakymas), 9, 2, 5+. „De Problemist“, 1962 m. lapkritis. Laimi ir: 417, 40, 40, 44, 22, 34+.Pirminė ir korektiška idėja patentuota su neekonomiška įžanga.(J.4,9,8,11,12,13,17,20,21,22,24,27,29,30/B.15,28,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,50 – 394,30,33x,39,22(31),9,2,5+.)  „De Haagse Post“ dar 1949 m. Brokas konkursinėje interpretacijoje, kuris žinomas jau keletą dešimtmečių: 417, 40, 44(22x A), 40, 22,34+. A(24x), 30, 33+.Tą galimybę pastebėjo iš konkurso dalyvių tik Simanas Aškinis ir , žinoma, be konkurencijos šįkart reiškęsis Virmantas Masiulis.  Ačiū Dievui, kad  toks šedevras galutinai nežuvo! Tiesiog pakanka kūrinį sutrumpinti – žiūrėti padėtį po pirmo ėjimo, bet perkeliant būtinai baltąją 48 į 49 langelį, nes kitaip vėl atsirastų naujas šalutinis – tą pastebi A. Moiseyev.  Dar atkreiptinas dėmesys į tai kaip autorius sugebėjo pirminėje redakcijoje - 1949 m. publikacija -  sumaniai pašalinti ar pakoreguoti grubią įžangą – neekonomišką dviejų baltųjų šaškių padavimą be iliuzinio pasirinkimo pirmame ėjime. Net Ir tokiam virtuozui tą pastebėti ir realizuoti prireikė 13 metų!

 

Nr.100. A.Stuurman: 293, 34, 41, 30, 18, 31, 5, 1, 40, 50, 44, 34+. „Het Damspel“, 1958 m. gegužė. Tiesiog fantastika, o ne žmogaus sumanymas – įžanginiu slenkamuoju išsikeitimu padaroma kas atrodo neįmanoma po jo atlikimo -  logiškai mąstant po 1. 293,  34 išties sunku eiliniam šaškių mėgėjui suvokti, kad kažkaip juodųjų dama visgi įkirto per UŽIMTĄ! langelį 34 į damas. Ir ši procese atsiradusi langelyje 34 baltoji dar nenurimsta. Po 3.41 ji įsispraudžia į langelį 4.30. Seka jau  „paprasti“ tokiam  genijui kaip A. Stuurman išsikeitimai: 5. 18, 6.31, 7. 1 su absoliučiai nauju ir labai originaliu perėjimu -  aukojant  damą -  prie įprasto juodųjų damos nukirtimo langelyje 40. 8. 40!, 9. 50 – pagaliau paaukojama ir „turistė“ 30 atlikus jai savo misiją : 10.44, 34+. Rodos, ta  „turistė“ nieko reikšmingo  nenuveikė : 2. 25x34, 4.30 ir „ suvalgoma“ 9. ...24x35, bet be tų jos menkučių žingsnelių nebūtų  to stebuklo, kurį  išvydome. Tai tikrai ne tik sukurti, bet ir perprasti kad taip galima sumastyti ne kiekvienam duota suprasti!..                                                                                                                                                          

Reziumuojant: pastabesni turėjo įsidėmėti, spręsdami užduotis, kad itin saviti ir patrauklūs olandų klasikų A.P. de Zwart (1920 - 2011), Willem J. Jurg (1912 – 1982) ir Arend Stuurman(1919 – 1996) kūriniai. Šie menininkai, tikrąja to žodžio prasme, aplenkė laiką ir amžiams jų kūryba jaudins vis naujas šaškių mėgėjų kartas. Pamatęs spaudoje dar nematytą  jų poziciją net nesuabejoji ar verta ją peržiūrėti – jie visada buvo aukštumoje ir nesipigino masine produkcija. Daugumos iš jų palikimą sudaro vos po 200 – 300 ar kiek daugiau kompozicijų, bet užtat kokių! Pamatę jas niekad neatimkite sau malonumo, peržiūrėkite būtinai -  nenusivilsite!

 

                                                Copyright © 2008-2017 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator