Lietuvos Šaškių Kompozicijos Mėgėjų Sąjunga

 
 

Pradžia

Įstatai

Taisyklės

Vykdomasis komitetas

Lietuvos šaškių kompozitoriai

LŠKMS varžybų  kalendorius

Lietuvos čempionatai

Tarptautiniai konkursai

Nauji kūriniai

Nuotraukų galerija

Nuorodos

Tarptautiniai konkursai

Nacijų lygos varžybos

Lietuva - 2008

TVIRTINU:

Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjungos prezidentas,

 biuletenio „Šaškių kaleidoskopas“ redaktorius

A.     Kačiuška

2008 – 06 – 21

Tarptautinio šimtalangių šaškių kompozicijų sudarymo konkurso „Lietuva – 2008“, organizuojamo Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų sąjungos ir biuletenio „Šaškių kaleidoskopas“ redakcijos,

                                              NUOSTATAI

  1.  Konkurso „Lietuva – 2008“ tikslai ir uždaviniai:

1.1  Populiarinti šaškių kompoziciją Lietuvoje.

1.2  Kelti Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų meistriškumą.

      1.3. Stiprinti Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų ryšius su užsienio šalių šaškių

             kompozitoriais. Konkursas „Lietuva – 2008“ įeina į varžybų „Nacijų

             lyga 2008 - 2009“ programą (žr. „Nacijų lyga 2008 - 2009“ reglamentą).

  1.  Konkurso vykdymo taisyklės:

            Konkursas vykdomas pagal FMJD CPI Tarptautinių taisyklių (FMJD CPI TT – Regles Inernationales) reikalavimus, galiojančius 2007 – 12 – 31 dienai, dvejose kategorijose. Konkurse gali dalyvauti visi kompozitoriai, kurių šalys yra FMJD narės.

            C kategorija (kategorijos pavadinimas – pagal „Nacijų lyga 2008 – 2009“ reglamentą): problemos be damų pradinėje padėtyje. Tema – laisva. Pradinėje padėtyje minimalus šaškių skaičius 9x10 arba 10x9. Pradinėje padėtyje maksimalus šaškių skaičius 12x12. Pradinėje padėtyje skirtumas tarp baltųjų ir juodųjų šaškių (juodųjų ir baltųjų šaškių) negali būti didesnis kaip 1 šaškė. Problemos turi atitikti FMJD CPI TT 1 dalyje pateiktoms arba Meistriškumo taisyklėms, arba Supertaisyklėms.

            D kategorija (kategorijos pavadinimas – pagal „Nacijų lyga – 2009“ reglamentą): problemos be damų pradinėje padėtyje. Tema – laisva. Pradinėje padėtyje minimalus šaškių skaičius 12x13 arba 13x12; maksimalus  šaškių skaičius – 20x20. Pradinėje padėtyje skirtumas tarp baltųjų ir juodųjų šaškių (juodųjų ir baltųjų šaškių) negali būti didesnis kaip 1 šaškė. Problemos turi atitikti FMJD CPI TT  pateiktoms arba Meistriškumo taisyklėms, arba Supertaisyklėms.

            Abiejose kategorijose būtina sąlyga: baltosios pradeda ir laimi.

            Konkursas vykdomas neakivaizdžiai nuo 2008 – 06 – 30 iki 2009 – 09 – 01.

            Dalyviai konkursui kiekvienoje kategorijoje gali pristatyti ne daugiau kaip po  2 kūrinius 1 egzemplioriuje, nurodant kompozicijos sprendimą ir konkurso kategoriją.

            Kūriniai turi būti išsiųsti ne vėliau 2008 – 10 – 30 adresu: A.Kačiuška, Architektų 38 – 21, 78263 Šiauliai. El.paštu kūriniai nepriimami.

2.5  Konkurso organizatorius – A.Kačiuška (Lietuva),  konkurso abiejų kategorijų   

       teisėjai: S.Rezel (Prancūzija), P.Škludov (Baltarusija), A.Timmer (Olandija), 

       S.Žilevičius (Lietuva). 

2.6. Konkursą finansuoja biuletenio „Šaškių kaleidoskopas“ redakcija.

2.7. Konkurso C ir D kategorijose neleidžiama:

2.7.1. Kolektyvinės kompozicijos.

2.7.2. Kompozicijos, dalyvavusios ar dalyvaujančios kitose varžybose.

2.7.3. Publikuotos (taip pat ir Internete) kompozicijos.

2.7.4. Ištaisyti kūriniai, dalyvavę kitose varžybose.

  1. Nugalėtojų nustatymas:

            Vietos kiekvienoje kategorijoje nustatomos atskirai.

            Kiekviena kompozicija įvertinama ir gauna vietą.

  1. Apdovanojimas:

4.1. Konkurso prizinis fondas – 200 EUR.

4.2. Autoriai kompozicijų, kiekvienoje kategorijoje užėmusių 1 – 3 vietas,  

       apdovanojami diplomais ir piniginiais prizais: už I vietą – 50 EUR, II – 30 EUR, 

       III – 20 EUR.

4.3. Balai tarptautiniams vardams gauti gali būti suteikti CPI FMJD nuožiūra.

  1. Pranešimai:

      5.1. Pranešimai apie konkursą bus paskelbti svetainėse «TAVLEI“   

             (http://plus.gambler.ru/tavlei/), „Lietuvos šaškių kompozicijos mėgėjų

             sąjunga“ (http://www.lskms.puslapiai.lt/).

            5.2. Preliminarūs ir galutiniai konkurso rezultatai bus paskelbti svetainėse „TAVLEI“ (http://plus.gambler.ru/tavlei/), „Lietuvos šaškių     kompozicijos mėgėjų sąjunga“ (http://www.lskms.puslapiai.lt/).  

 

                                                Copyright © 2008-2010 LŠKMS. Visos teisės saugomos.                                     E-Mail: Administrator